danas je 7.6.2023

Najnovije

Zakon o predstavničkim tužbama za zaštitu kolektivnih interesa i prava potrošačaJamstvo

5.6.2023, Izvor: Narodne novine

... DIO PRVI OSNOVNE ODREDBE Predmet Zakona Članak 1. Ovim Zakonom uređuje se pravo podnošenja domaće i prekogranične predstavničke tužbe u kolektivnim potrošačkim sporovima (u daljnjem tekstu: predstavnička tužba) i pravila postupka na temelju kojih sud raspravlja i odlučuje u tim sporovima. Usklađivanje ...

Poziv za dostavu projektnih prijedloga "Vaučeri za digitalizaciju"Jamstvo

2.6.2023, Ante Plazonić, dipl. ing. agr., Izvor: Verlag Dashöfer

... Ante Plazonić, dipl. ing. agr. Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja objavilo je u sklopu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026. dana 01.06.2023. poziv „Vaučeri za digitalizaciju“ namijenjen mikro, malim i srednjim poduzetnicima. Svrha Poziva je doprinijeti ...

Pravilnik koji regulira rad maloljetnikaJamstvo

1.6.2023, Tatjana Martinović, dipl. iur., predstojnica Ureda potpredsjednika Sabora, Izvor: Verlag Dashöfer

... Tatjana Martinović, dipl. iur., predstojnica Ureda potpredsjednika Sabora Uvodne napomene Stupanjem na snagu Zakona o izmjena i dopuna Zakona o radu "1", od 1. siječnja 2023. godine utvrđena je i obveza na donošenje određenih pravilnika radi provedbe njegovih normi. S tim u svezi nadležni ministar ...

više članaka
Tema mjeseca
Video seminari
Online razgovori

Najčitanije

Plaćeni dopust - Članak 86. (ZOR)Jamstvo

1.1.2022, Darko Graf dipl. iur., Izvor: Verlag Dashöfer

... Darko Graf dipl. iur. (1) Tijekom kalendarske godine radnik ima pravo na oslobođenje od obveze rada uz naknadu plaće (plaćeni dopust) za važne osobne potrebe, a osobito u vezi sa sklapanjem braka, rođenjem djeteta, težom bolesti ili smrću člana uže obitelji. (2) Radnik ima pravo na dopust iz stavka ...

Dostupno u vremenskoj verziji: 2023 | 2022 | 2021

Koronavirus Covid -19 Obračun plaća i naknada plaćeJamstvo

1.4.2022, Maja Hleb, dipl. oec, Ivan Vidas, struč. spec. oec., Izvor: Verlag Dashöfer

... Maja Hleb, dipl. oec, Ivan Vidas, struč. spec. oec. Člankom 39. stavkom 1. točkom 3. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju („Narodne novine”, broj 80/13 do 89/19) propisano je da radnik ima pravo na naknadu plaće ako je izoliran kao kliconoša ili zbog pojave zaraze u njegovoj okolini. Što je izolacija ...

Dokument dostupan za pretplatnike od: Radni odnosi i obračun plaća PROFI PLUS

Redoviti otkaz ugovora o radu - Članak 115. (ZOR)Jamstvo

1.1.2022, Darko Graf dipl. iur., Izvor: Verlag Dashöfer

... Darko Graf dipl. iur. (1) Poslodavac može otkazati ugovor o radu uz propisani ili ugovoreni otkazni rok (redoviti otkaz), ako za to ima opravdani razlog, u slučaju: ako prestane potreba za obavljanjem određenog posla zbog gospodarskih, tehnoloških ili organizacijskih razloga (poslovno uvjetovani ...

Dostupno u vremenskoj verziji: 2023 | 2022

Primjeri ugovora - Ugovor o zajmuJamstvo

1.6.2018, Skupina autora, Izvor: Verlag Dashöfer

... PREUZMITE “DRUŠTVO, adresa sjedišta, grad, OIB: 12345678902, koje zastupa Ime i prezime , direktor društva (dalje u tekstu: ”Zajmodavac“) i Ime i prezime, adresa, grad, OIB:  (dalje u tekstu: ”Zajmoprimac“) sklopili su u  grad, datum  slijedeći UGOVOR O ZAJMU Članak 1. Potpisom ...

Dostupno u vremenskoj verziji: 2023 | 2022 | 2021 | 2020

Izvanredni otkaz ugovora o radu - Članak 116. (ZOR)Jamstvo

1.1.2022, Darko Graf dipl. iur., Izvor: Verlag Dashöfer

... Darko Graf dipl. iur. (1) Poslodavac i radnik imaju opravdani razlog za otkaz ugovora o radu sklopljenog na neodređeno ili određeno vrijeme, bez obveze poštivanja propisanog ili ugovorenog otkaznoga roka (izvanredni otkaz), ako zbog osobito teške povrede obveze iz radnog odnosa ili neke druge osobito ...

Dostupno u vremenskoj verziji: 2023 | 2022
više članaka
IZDVAJAMO IZ NAŠE PONUDE

Savjetnik za radno pravo i obračun plaća

Online časopis za sve zaposlenike koji trebaju točne informacije o radnom pravu i obračunu plaća, aktualne novosti i zakonske izmjene te primjere i rješenja konkretnih problema iz poslovanja. Časopis je namijenjen svim zaposlenicima ljudskih resursa, pravnicima, kadrovskim odjelima, odjelima za obračun plaća i svima koji mogu imati koristi od neprekidnog protoka svježih informacija vezanih uz zakon o radu, zapošljavanje, otkaze, ugovore o radu, JOPPD obrasce, obračune dnevnica itd.

Komentar Zakona o radu

Online knjiga Komentar Zakona o radu, predstavlja praktičnu pomoć za sve koji su unutar tvrtke zaduženi za sektor radnih odnosa. Online knjiga stvorena je upravo kako bi se prilagodila klijentima koji na brz i jednostavan način moraju pronaći pravo rješenje. Knjiga sadržava komentar svakog pojedinog članka Zakona o radu. Autor Darko Graf, dipl. iur. dao je svoj osvrt te primjere i upozorenja uz svaki članak Zakona

Računovodstveno porezni stručnjak

Računovodstveno-porezni stručnjak je novi online časopis sa specifičnim i složenim situacijama za računovođe koji trebaju točne informacije o računovodstvu i porezima, aktualne novosti iz računovodstva i poreza te rješenja konkretnih problema iz poslovanja. Mjesečni stručnjak za računovodstvo i porez, namijenjen je i od velike je pomoći računovođama kao i ekonomistima, pravnicima i menadžerima iz računovodstveno-poreznog okruženja, kao i svima koji trebaju brze, sažete, ažurne i profesionalne informacije.

Komentar Zakona o strancima

Novi Zakon o strancima koji je stupio na snagu dana 01.01.2023. donosi brojne novosti u pogledu ulaska, kretanja, boravka i rada stranaca koji su državljani trećih zemalja. Komentar Zakona o strancima sadrži usporedni prikaz relevantnih odredbi zakonodavstva Europske unije te napomene i primjere. Namijenjen je svima koji surađuju sa strancima i koji zapošljavaju strance te svima onima koji moraju regulirati ulazak, kretanje i boravak stranaca u Hrvatskoj.

Registrirajte se u besplatne enovine
Input:
FREE WEBINARI ZA KORISNIKE

Godišnji odmor i regres u 2023. godini

Predavač: Ivan Vidas, mag. oec.

Datum: 27.6.2023

Vrijeme: 10:30 - 11:30

Ovdje se možete prijaviti na ovaj webinar

Ako ste naš pretplatnik, ulogirajte se na portal kako bi se prijavili na online seminar.

Registracija je obavezna!

Popis seminara i prijavu možete obaviti OVDJE.

PRAKTIČNE INFORMACIJE
Tečajna listina HNB 7.6.2023
 1 USD1,07 eur (-0)
 1 GBP0,86 eur (-0)
 1 CZK23,52 eur (-0,05)
 100 JPY149,09 eur (-0,87)
Druge valute
Dohodak Stopa poreza na dohodak
do 3.981,68 EUR 20 %
više
Putni troškovi
Dnevnice u inozemstvu - visina dnevnica za sve strane zemlje
Kilometri - također, možete pronaći udaljenost od grada do grada u Hrvatskoj
ostalo
On-line razgovor