danas je 24.7.2024

Input:

Zdravstvena zaštita koju ne osigurava obvezno zdravstveno osiguranje - Članak 34.

1.1.2024, , Izvor: Verlag Dashöfer

5.18 Zdravstvena zaštita koju ne osigurava obvezno zdravstveno osiguranje - Članak 34.

dipl. iur. Morana Krušarovski


Osiguranim osobama Zavoda u okviru prava na zdravstvenu zaštitu iz obveznoga zdravstvenog osiguranja ne osigurava se plaćanje troškova zdravstvenih usluga koje su pružene na način i po postupku koji nije propisan propisima Europske unije, Direktivom 2011/24/EU, međunarodnim ugovorom, ovim Zakonom, odnosno podzakonskim propisima donesenim na temelju ovoga Zakona, kao i