Nedostupan dokument, obavezna prijava
Input:

Zaštita prijavitelja nepravilnosti (zviždača) kod unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti (poslodavca) 2.dio

4.10.2019, , Izvor: Verlag Dashöfer

2019.17.1.2 Zaštita prijavitelja nepravilnosti (zviždača) kod unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti (poslodavca) 2.dio

Kristian Plazonić, dipl.iur

Unutarnje prijavljivanje nepravilnosti – otkrivanje nepravilnosti poslodavca

Unutarnje prijavljivanje nepravilnosti je isključivo otkrivanje nepravilnosti poslodavcu.

Poslodavac je obvezan:

- osigurati mogućnost unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti;

- imenovati povjerljivu osobu za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti na prijedlog najmanje 20 % radnika zaposlenih kod poslodavca;

- zaštititi prijavitelja nepravilnosti od štetne radnje i poduzeti nužne mjere radi zaustavljanja štetnih radnji i otklanjanja njihovih posljedica;

- čuvati podatke zaprimljene u prijavi od neovlaštenog otkrivanja, osim ako to nije suprotno Zakonu

- poduzeti mjere radi otklanjanja utvrđenih nepravilnosti.

U slučaju da nema prijedloga najmanje 20 % radnika zaposlenih kod poslodavca, poslodavac će imenovati povjerljivu osobu i kada 20 % radnika nije donijelo odluku o prijedlogu povjerljive osobe.

Imenovana povjerljiva osoba može se opozvati i to odlukom 20 % radnika. Na prijedlog povjerljive osobe poslodavac će imenovati zamjenika povjerljive osobe. Za imenovanje potrebna je privola, kako povjerljive osobe tako i njegovog zamjenika.

Odluka o imenovanju povjerljive osobu za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti na prijedlog najmanje 20 % radnika zaposlenih kod poslodavca obvezuje poslodavca da razriješi imenovanu povjerljivu osobu i imenuje novu u roku od mjesec dana od donošenja odluke o opozivu. Sve do dana dok se ne donese odluka o imenovanju nove povjerljive osobe, poslove povjerljive osobe obavlja njezin zamjenik, osim ako okolnosti upućuju na to da je potrebno privremeno imenovati treću osobu za povjerljivu osobu. Povjerljiva osoba i zamjenik povjerljive osobe koji obavlja poslove povjerljive osobe imaju pravo na zaštitu (kao pod poglavlja 4. ovog članka).

Obvezni akti poslodavca

Poslodavac koji zapošljava najmanje pedeset osoba obvezan je općim aktom urediti postupak unutarnjeg prijavljivanje nepravilnosti i imenovanja povjerljive osobe. Obveza je poslodavca da na prikladan način, učini dostupnim akt1svim osobama koje obavljaju poslove. Spomenutim aktom osim što se ne može smanjiti opseg prava ili uskratiti neko pravo prijavitelju nepravilnosti iz Zakona, isti ako nije u skladu s Zakonom nema nikakav pravni učinak. Preporučljivo bi bilo da akt donesu i poslodavci koji zapošljavaju i manje od pedeset osoba i to iz dva razloga. Prvi, jer se podiže ugled poslodavca u poslovnom svijetu zbog toga što postoji zaštita „zviždača”, a druga, da se donošenjem akta odnosno uređenjem pitanja zaštite prijavitelja nepravilnosti preveniraju moguće štetne posljedice za razliku od slučaja kada postoji izostanak donošenja akta.

Postupak prijavljivanja nepravilnosti

Kako u pravilu svaki postupak počinje pisanim poticajem tako i postupak unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti započinje dostavljanjem prijave povjerljivoj osobi. U tom slučaju obveza je povjerljive osobe slijedeće:

- zaprimiti prijavu nepravilnosti;

- ispitati prijavu nepravilnosti najkasnije u roku od šezdeset dana od dana zaprimanja prijave;

- bez odgode poduzeti radnje iz svoje nadležnosti potrebne za zaštitu prijavitelja nepravilnosti, ako je prijavitelj nepravilnosti učinio vjerojatnim da jest ili bi mogao biti žrtva štetne radnje zbog prijave nepravilnosti;

- prijavu o nepravilnosti proslijediti tijelima ovlaštenim na postupanje prema sadržaju prijave, ako nepravilnost nije riješena s poslodavcem;

- obavijestiti prijavitelja nepravilnosti, na njegov zahtjev, o tijeku i radnjama poduzetima u postupku i omogućiti mu uvid u spis u roku od trideset dana od zaprimanja zahtjeva;

- pisanim putem obavijestiti prijavitelja nepravilnosti o ishodu postupka odmah nakon njegova završetka;

- pisanim putem izvijestiti nadležno tijelo za vanjsko prijavljivanje nepravilnosti o zaprimljenim prijavama u roku od 30 dana od odlučivanja o prijavi;

- čuvati identitet prijavitelja nepravilnosti i podatke zaprimljene u prijavi od neovlaštenog otkrivanja odnosno objave drugim osobama, osim ako to nije suprotno Zakonu.

Poslodavac ne smije povjerljivu osobu i njegova zamjenika staviti u nepovoljan položaj, a kako je to već spomenuto pod 2.2. poglavlje ovog članka. Nadalje, poslodavac ne

 
 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: