Nedostupan dokument, obavezna prijava
Input:

Zaštita prijavitelja nepravilnosti

3.7.2019, , Izvor: Verlag Dashöfer

2019.12.1.1 Zaštita prijavitelja nepravilnosti

mr.sc.Silvija Pretnar Abičić, ovlašteni revizor

U Nar. nov., br. 17/19 objavljen je Zakon o zaštiti prijavitelja nepravilnosti (nadalje: Zakon) koji je stupio na snagu 01.07.2019. godine, a cilj mu je omogućiti učinkovitu zaštitu prijavitelja nepravilnosti te osigurati dostupne i pouzdane načine prijavljivanja nepravilnosti u tijelima javne vlasti, kao i kod privatnih poslodavaca. Nepravilnosti koje se prijavljuju odnose se na kršenje zakona i drugih propisa te nesavjesno upravljanje javnim dobrima, javnim sredstvima i sredstvima Europske unije koje predstavlja ugrožavanje javnog interesa, a koja su povezana s obavljanjem poslova kod poslodavca. Pri tome, prijava nepravilnosti ne smatra se povredom čuvanja poslovne tajne.

Prema čl. 3. toč. 4. Zakona poslodavac (tijelo javne vlasti te fizička ili pravna osoba) koji zapošljava najmanje 50 osoba dužan je uspostaviti unutarnje prijavljivanje nepravilnosti i imenovati povjerljivu osobu za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti. Naime, prema čl. 36. Zakona, do 01.01.2020. godine poslodavac mora donijeti opći akt kojim uređuje postupak prijavljivanja nepravilnosti, a do 01.04.2020. godine mora imenovati povjerljivu osobu i njenog zamjenika, tj. zaposlenika poslodavca za zaprimanje prijava nepravilnosti i vođenje postupka u vezi s prijavom nepravilnosti.

Zakonom se uređuju sljedeća područja:

- prijavljivanje nepravilnosti i postupak prijavljivanja nepravilnosti,

- prava osoba koja prijavljuje nepravilnosti,

- obveze tijela javne vlasti te pravnih i fizičkih osoba u vezi s prijavom nepravilnosti,

- kao i druga pitanja važna za prijavu nepravilnosti i zaštitu prijavitelja nepravilnosti.

Prijavitelj je fizička osoba koja prijavljuje nepravilnosti koje su povezane s obavljanjem poslova kod poslodavca, uključujući: radni odnos, rad izvan radnog odnosa, volontiranje, vršenje dužnosti, ugovor o djelu, studentske poslove, sudjelovanje u postupcima zapošljavanja u svojstvu kandidata i druga sudjelovanja u djelatnostima pravne ili fizičke osobe. Prijavitelj ne smije zlouporabiti mogućnost prijave (npr. prijaviti informacije koje nisu istinite, tražiti za prijavu protupravnu korist, poduzimati radnje isključivo sa svrhom nanošenja štete poslodavcu i sl.), već prijavljuje nepravilnosti o kojima ima saznanja i smatra ih istinitim u trenutku prijave. Prijavitelji imaju pravo na sudsku zaštitu i zaštitu u skladu sa Zakonom, na pomoć, zaštitu identiteta i povjerljivosti, zaštitu povezanih osoba, naknadu štete.

Poslodavac je dužan:

  1. osigurati mogućnost unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti
  2. imenovati povjerljivu osobu za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti na prijedlog najmanje 20 % radnika zaposlenih kod poslodavca
  3. zaštititi prijavitelja nepravilnosti od štetne radnje i poduzeti nužne mjere radi zaustavljanja štetnih radnji i otklanjanja njihovih posljedica
  4. čuvati podatke zaprimljene u prijavi od neovlaštenog otkrivanja, osim ako to nije suprotno zakonu
  5. poduzeti mjere radi otklanjanja utvrđenih nepravilnosti.

Poslodavac ne smije

 
 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: