danas je 2.10.2023

Input:

Zaštita plaće pri prisilnom ustegnuću - Članak 97. (ZOR)

1.1.2023, , Izvor: Verlag Dashöfer

3.11.8 Zaštita plaće pri prisilnom ustegnuću – Članak 97. (ZOR)

Darko Graf dipl. iur.


Plaća ili naknada plaće radnika može se prisilno ustegnuti u skladu s posebnim zakonom.


Ovim je člankom Zakona o radu dana pravna osnova ustegnuća plaće odnosno naknade plaće, ali je sve ostalo ostavljeno na regulaciju posebnom zakonu. Taj poseban zakon je Ovršni zakon (“Narodne novine“ br. 112/12., 25/13., 93/14., 55/16., 73/17., 131/20., 114/22.). On propisuje da se rješenjem o ovrsi na plaći određuje pljenidba određenoga dijela plaće i nalaže poslodavcu koji ovršeniku isplaćuje plaću da novčani iznos za koji je određena ovrha isplati odnosno isplaćuje ovrhovoditelju nakon pravomoćnosti toga rješenja. Rješenje o ovrsi odnosi se i na povećanje plaće do kojega dođe nakon dostave rješenja o ovrsi, a sama pljedniba plaće provodi se dostavom rješenja poslodavcu (ovršenikovu dužniku) kojim mu se zabranjuje da ovršeniku (radniku) ispuni novčanu tražbinu, a ovršeniku (radniku) se zabranjuje da tu tražbinu naplati ili da inače raspolaže njome i zalogom koji je dan za njezino osiguranje. Pljenidba je provedena danom dostave rješenja o ovrsi poslodavcu kao ovršenikovu (radnikovom) dužniku. Ovršni zakon kod ovrhe na plaći postavlja i određena ograničenja. Ako se ovrha provodi na plaći ovršenika, od ovrhe je izuzet iznos u visini dvije trećine prosječne netoplaće u Republici Hrvatskoj. Prosječna netoplaća u smislu ove odredbe jest prosječan iznos mjesečne netoplaće isplaćene po jednom zaposlenom u