danas je 25.6.2021

Input:

Zastara potraživanja iz radnog odnosa - Članak 139. (ZOR)

1.1.2021, , Izvor: Verlag Dashöfer

3.16.9 Zastara potraživanja iz radnog odnosa – Članak 139. (ZOR)

Darko Graf dipl. iur.


Ako ovim ili drugim zakonom nije drukčije određeno, potraživanja iz radnog odnosa zastarijevaju za pet godina.


Ovim je člankom propisan zastarni rok u trajanju od 5 (pet) godina (u ranijem zakonodavnom rješenju u trajanju od 3 (tri) godine) za novčana potraživanja iz radnog odnosa. Zastara je regulirana Zakonom o obveznim odnosima (Narodne novine 35/2005, 41/2008, 125/2011, 78/2015 i 29/2018), kao institut temeljem kojega prestaje pravo zahtijevati ispunjenje obveze. Kada nekome prestane pravo zahtijevati ispunjenje obveze, ne prestaje mu istovremeno i samo potraživanje, pa se zbog toga na zastaru pazi samo povodom prigovora dužnika. Prema tome, može se uredno ispuniti zastarjela tražbina. Također, za sam rok zastare, Zakon o obveznim odnosima navodi da tražbine zastarijevaju za 5 (pet) godina ako zakonom nije određen neki drugi rok zastare, slijedom čega je novim zakonodavnim rješenjem sada u Zakon o radu implementiran identičan rok zastare kao i u Zakonu o obveznim odnosima. Ako je radnik utužio neisplaćene plaće od prije 6 (šest) godina, pa poslodavac u sudskom postupku