danas je 15.8.2022

Input:

Zastara potraživanja iz radnog odnosa - Članak 139. (ZOR)

1.1.2022, , Izvor: Verlag Dashöfer

3.16.9 Zastara potraživanja iz radnog odnosa – Članak 139. (ZOR)

Darko Graf dipl. iur.


Ako ovim ili drugim zakonom nije drukčije određeno, potraživanja iz radnog odnosa zastarijevaju za pet godina.


Ovim je člankom propisan zastarni rok u trajanju od 5 (pet) godina (u ranijem zakonodavnom rješenju u trajanju od 3 (tri) godine) za novčana potraživanja iz radnog odnosa. Zastara je regulirana Zakonom o obveznim odnosima (Narodne novine 35/2005, 41/2008, 125/2011, 78/2015 i 29/2018), kao institut temeljem kojega prestaje pravo