danas je 24.7.2024

Input:

Zakon o radu i Opća uredba o zaštiti podataka

27.1.2023, , Izvor: Verlag Dashöfer

Pitanje:

Članak 29. Zakona o radu propisuje zaštitu privatnosti radnika, a stavak 6. propisuje obvezu poslodavca da imenuje osobu koja mora uživati povjerenje radnika i koja je osim njega ovlaštena nadzirati prikupljaju li se, obrađuju, koriste i dostavljaju trećim osobama osobni podaci u skladu sa zakonom. Prema čl.151. st.1.toč.8. za imenovanje je potrebna prethodna suglasnost radničkog vijeća.

Članak 37. Opće uredbe za zaštitu podataka propisuje pod određenim uvjetima imenovanje službenika za zaštitu podataka čije su dužnosti propisane člankom 39. Uredbe.

Molimo mišljenje je li osoba iz čl.29.st.6. Zakona o radu službenik za zaštitu podataka iz čl.37. Opće