danas je 1.12.2022

Podnošenje zahtjeva kod prijevremene mirovine člana uprave - direktoraGarancija

24.11.2022, Bernard Iljazović, dipl. iur., Izvor: Verlag Dashöfer

Dostupno u vremenskoj verziji: 2023 | 2022

Novine koje donosi novi Zakon o radu po pitanju rada od kućevideoGarancija

24.11.2022, Ivan Vidas, struč. spec. oec., Izvor: Verlag Dashöfer, Trajanje videa: 01:04:58

Dokument dostupan za pretplatnike od: Radni odnosi i obračun plaća PROFI PLUS

Vlasnik obrta i dopunski radGarancija

20.11.2022, Tomislava Furčić, dipl. iur., Izvor: Verlag Dashöfer

Dostupno u vremenskoj verziji: 2023 | 2022

Primjer JOPPD-a prilikom redovitog roditeljskog dopusta korištenje službenog automobilaGarancija

18.11.2022, mr. sc. Kornela Paunović, dipl. oec., Izvor: Verlag Dashöfer

Zabrana rada nedjeljom - što donose izmjene Zakona o trgovini?Garancija

9.11.2022, Ivan Vidas, struč. spec. oec., Izvor: Verlag Dashöfer

Pravilnik o polaganju stručnog ispita iz rudarstvaGarancija

2.11.2022, Izvor: Narodne novine

Rodiljni dopust od tri godine i obaveze poslodavcaGarancija

26.10.2022, Tomislava Furčić, dipl. iur., Izvor: Verlag Dashöfer

Oblik sporazuma o prestanku Ugovora o raduGarancija

25.10.2022, Darko Graf, dipl. iur., Izvor: Verlag Dashöfer

Uloga sindikata u radnim odnosimaGarancija

24.10.2022, Bernard Iljazović, dipl. iur., Izvor: Verlag Dashöfer

Interna i eksterna revizija u poslovanjuGarancija

21.10.2022, Ivan Vidas, struč. spec. oec., Izvor: Verlag Dashöfer

Dostupno u vremenskoj verziji: 2023 | 2022

Uredba o visini minimalne plaće za 2023. godinuGarancija

20.10.2022, Izvor: Narodne novine

Elektroničko potpisivanje ugovora o raduGarancija

19.10.2022, Ivan Vidas, struč. spec. oec., Izvor: Verlag Dashöfer

Etički kodeks stečajnih upraviteljaGarancija

19.10.2022, Izvor: Narodne novine

Praćenje kretanja roba i usluga u kunama i u eurima u Republici Hrvatskoj u rujnu 2022.Garancija

17.10.2022, Izvor: Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja

Ovrha radnikaGarancija

14.10.2022, Tomislava Furčić, dipl. iur., Izvor: Verlag Dashöfer

Dostupno u vremenskoj verziji: 2023 | 2022

Brošure o euronovčanicama za maloprodajuGarancija

14.10.2022, Izvor: EURO - HNB: Uvođenje eura u Republici Hrvatskoj

Što nam donose izmjene i dopune Zakona o radu po pitanju ugovora na određeno vrijeme?Garancija

12.10.2022, Ivan Vidas, struč. spec. oec., Izvor: Verlag Dashöfer

Ugovori o radu i dvojno iskazivanje plaće?Garancija

10.10.2022, Ivan Vidas, struč. spec. oec., Izvor: Verlag Dashöfer

Pravo na smještaj uz dijeteGarancija

7.10.2022, Renata Turčinov, dipl. iur., Izvor: Verlag Dashöfer

Dostupno u vremenskoj verziji: 2023 | 2022

Zakon o izmjenama Zakona o trgovačkim društvimaGarancija

3.10.2022, Izvor: Narodne novine

Zakon o izmjenama Ovršnog zakonaGarancija

3.10.2022, Izvor: Narodne novine

Pravo invalida na dodatne dane godišnjeg odmoraGarancija

3.10.2022, Ivan Vidas, struč. spec. oec., Izvor: Verlag Dashöfer

Zakon o izmjenama Zakona o obveznim odnosimaGarancija

3.10.2022, Izvor: Narodne novine

Što donose nove zakonske izmjene u sustavu mirovinskog osiguranja?Garancija

26.9.2022, Bernard Iljazović, dipl. iur., Izvor: Verlag Dashöfer

Pravo na obiteljsko davanje iz više od jedne države članice EUGarancija

23.9.2022, Ivan Vidas, struč. spec. oec., Izvor: Verlag Dashöfer

Otpremnina propisana internim pravilnikomGarancija

16.9.2022, Dijana Ivanković, bacc. oec., rukovoditelj računovodstva, Izvor: Verlag Dashöfer

Dostupno u vremenskoj verziji: 2023 | 2022

Plaćanje edukacije radnikaGarancija

14.9.2022, Tomislava Furčić, dipl. iur., Izvor: Verlag Dashöfer

Mirovine i primjena uredbi EU i međunarodnih ugovora o socijalnom osiguranjuGarancija

12.9.2022, Ivan Vidas, struč. spec. oec., Izvor: Verlag Dashöfer

Izmjene Zakona o raduGarancija

9.9.2022, univ. spec. oec. Ivan Horvatić, mag. oec., ovlašteni računovođa, Izvor: Verlag Dashöfer

Jesenski paket mjera Vlade za zaštitu kućanstava i gospodarstva od rasta cijenaGarancija

8.9.2022, Ivan Vidas, struč. spec. oec., Izvor: Verlag Dashöfer

Akcija
Više o ovom dokumentu
Više o ovom dokumentu
Ovo se odnosi na vrstu sadržaja:
Ovo se odnosi na aktualnost sadržaja:
Ovo se odnosi na period valjanost sadržaja: