danas je 28.11.2023

Input:

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o osiguranju radničkih tražbina - pregled najvažnijih novosti

15.3.2023, , Izvor: Verlag Dashöfer

2023.05.1.3 Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o osiguranju radničkih tražbina - pregled najvažnijih novosti

Tomislav Milunović, dipl. oec. et iur.

Zakon o osiguranju radničkih tražbina (Narodne novine, br. 70/17; dalje u tekstu: Zakon o osiguranju radničkih tražbina) stupio je na snagu u srpnju 2017. godine. Ovaj zakon zamijenio je raniji Zakon o osiguranju potraživanja radnika u slučaju stečaja poslodavca (Narodne novine, br. 86/08., 80/13. i 82/15.).

Prava radnika u slučaju stečaja poslodavca štite se od 2003. godine. Zaštita prava radnika u slučaju blokade poslodavca provodi se od rujna 2015. godine. Središnje mjesto u zaštiti prava radnika pripada Agenciji za osiguranje radničkih tražbina (dalje u tekstu: Agencija).

U slučaju stečaja poslodavca, neisplaćene tražbine radnika nastale do dana otvaranja stečajnog postupka štite se na društveno prihvatljivoj razini isplatom na teret državnog proračuna. Od ukupno utvrđenog iznosa radničkih tražbina Agencija isplaćuje dio sukladno Zakonu, a ostatak svojih tražbina radnici potražuju od stečajnog dužnika u stečajnom postupku. Za isplaćeni iznos Agencija preuzima procesna prava stečajnog vjerovnika u stečajnom postupku.

U slučaju blokade računa poslodavca zbog nemogućnosti prisilne naplate, Agencija isplaćuje dio dospjelog potraživanja radnika po osnovi neisplaćene plaće i naknade plaće koju je bio dužan isplatiti poslodavac iz svojih sredstava. Za isplaćeni iznos Agencija preuzima prava ovrhovoditelja u postupku ovrhe na novčanim sredstvima.

Sredinom veljače 2023. na snagu je stupio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o osiguranju radničkih tražbina (Narodne novine, br. 18/23; dalje u tekstu: ZID Zakona o osiguranju radničkih tražbina), čiji se pregled daje u nastavku.

Ovim izmjenama i dopunama pojačana je zaštita radničkih tražbina