danas je 19.6.2024

Input:

Zabrana prijeboja - Članak 96. (ZOR)

1.1.2022, , Izvor: Verlag Dashöfer

3.11.7 Zabrana prijeboja – Članak 96. (ZOR)

Darko Graf dipl. iur.


(1) Poslodavac ne smije bez suglasnosti radnika svoje potraživanje prema radniku naplatiti uskratom isplate plaće ili nekoga njezina dijela, odnosno uskratom isplate naknade plaće ili dijela naknade plaće.

(2) Radnik ne može suglasnost iz stavka 1. ovoga članka dati prije nastanka potraživanja.


Ovim je člankom propisana zabrana jednostranog prijeboja navodnih potraživanja poslodavca s tražbinom radnika na isplatu plaće za obavljeni rad temeljem ugovora o radu s istim poslodavcem. Često se u odnosima između poslodavca i radnika pojavi situacija u kojom poslodavac smatra da je radnik nekim svojim činom ili propustom počinio određenu štetu poslodavcu. To može biti, primjerice, kvar