Nedostupan dokument, obavezna prijava
Input:

Zabrana natjecanja radnika s poslodavcem

3.7.2020, , Izvor: Verlag Dashöfer

2020.11.1.3 Zabrana natjecanja radnika s poslodavcem

Nives Baškiera, mag.iur.

Zabrana natjecanja radnika s poslodavcem može biti zakonska i ugovorna.

1. Zakonska zabrana natjecanja

Zakonska zabrana natjecanja propisana je člankom 101. Zakona o radu (NN 93/14, 127/17, 98/19), u daljnjem tekstu; Zakon) sukladno kojem radnik ne smije bez odobrenja poslodavca, za svoj ili tuđi račun, sklapati poslove iz djelatnosti koju obavlja poslodavac. Ako radnik postupi protivno navedenoj zabrani, poslodavac može od radnika;

- tražiti naknadu pretrpljene štete

- tražiti da se sklopljeni posao smatra sklopljenim za njegov račun, odnosno da mu radnik preda zaradu ostvarenu iz takvoga posla ili da na njega prenese potraživanje zarade iz takvoga posla.

Pravo poslodavca prestaje u roku tri mjeseca od dana kada je poslodavac saznao za sklapanje posla, odnosno pet godina od dana sklapanja posla.

Ako je u vrijeme zasnivanja radnog odnosa poslodavac znao da se radnik bavi obavljanjem određenih poslova, a nije od njega zahtijevao da se prestane time baviti, smatra se da je radniku dao odobrenje za bavljenje takvim poslovima međutim poslodavac može to odobrenje opozvati, poštujući pri tome propisani ili ugovoreni rok za otkaz ugovora o radu.

Intencija zakonodavca u ovom slučaju bila je zaštita interesa poslodavca u tržišnoj utakmici u odnosu na konkurenciju na način da sačuva sve podatke o svojim poslovnim partnerima, tehnologiji i sl. kako ne bi oslabio svoju poziciju na tržistu.

Posebno se ističe da svako nelojalno ponašanje radnika iz kojega je vidljivo da je usmjereno na konkuriranje poslodavcu za vrijeme trajanja radnog odnosa može smatrati kao kršenjem zakonske zabrane natjecanja (tu nalazimo jednu od osnovnih razlika u odnosu na ugovornu zabranu s obzirom da je ovdje riječ o zabrani tijekom trajanja radnog odnosa).

2. Ugovorna zabrana natjecanja

Ugovorna zabrana natjecanja se može ugovoriti da se određeno vrijeme nakon prestanka ugovora o radu, radnik se ne smije zaposliti kod druge osobe koja je u tržišnom natjecanju s poslodavcem te da ne smije za svoj račun ili za račun treće osobe sklapati poslove kojima se natječe s poslodavcem. Dakle, zabrana se ne bi odnosila na zabranu zapošljavanja radnika u cjelokupnoj branši što bi ograničilo ustavno pravo radnika na rad već samo na zapošljavanje kod izravne konkurencije bivšeg poslodavaca. Ugovor se ne smije zaključiti za razdoblje duže od dvije godine od dana prestanka radnog odnosa, može biti sastavni dio ugovora o radu, no u svakom slučaju mora biti sklopljen u pisanom obliku.

Ugovor ne obvezuje radnika ako njegov cilj nije zaštita opravdanih poslovnih interesa poslodavca ili ako se njime, s obzirom na područje, vrijeme i cilj zabrane, a u odnosu na opravdane poslovne interese poslodavca, nerazmjerno ograničava rad i napredovanje radnika.

Zakon o radu izričito propisuje da je ugovor ništetan ako ga sklopi maloljetnik ili radnik koji u vrijeme sklapanja toga ugovora prima plaću manju od prosječne plaće u Republici Hrvatskoj, a u tom slučaju, na ništetnost ugovorne zabrane natjecanja ne može se pozivati poslodavac.

Ugovorna zabrana natjecanja obvezuje radnika samo ako je poslodavac ugovorom preuzeo obvezu da će radniku za vrijeme trajanja zabrane isplaćivati naknadu najmanje u iznosu polovice prosječne plaće isplaćene radniku u tri mjeseca prije prestanka ugovora o radu. Dakle, ukoliko poslodavac ne poštuje svoju obvezu isplate naknade tako ni radnik nije dužan poštovati svoje obveze iz ugovora.

Ugovorna zabrana natjecanja prestaje ako radnik otkaže ugovor o radu izvanrednim otkazom zbog toga što je poslodavac teško povrijedio obvezu iz ugovora o radu, ugovorna zabrana natjecanja prestaje važiti ako u roku od mjesec dana od dana prestanka ugovora o radu radnik pisano izjavi da se ne smatra vezanim tim ugovorom.

Ugovorna zabrana natjecanja prestaje važiti kada poslodavac otkaže ugovor o radu, a nema za to ovim Zakonom opravdan razlog, osim ako u roku od petnaest dana od otkaza ugovora obavijesti radnika da će mu za vrijeme trajanja ugovorne zabrane natjecanja plaćati gore navedenu naknadu.

Poslodavac može odustati od ugovorne zabrane natjecanja pod uvjetom da o tome pisano obavijesti radnika, a u

 
 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: