danas je 24.7.2024

Input:

Zabrana natjecanja radnika s poslodavcem

3.7.2020, , Izvor: Verlag Dashöfer

2020.11.1.3 Zabrana natjecanja radnika s poslodavcem

Nives Baškiera, mag.iur.

Zabrana natjecanja radnika s poslodavcem može biti zakonska i ugovorna.

1. Zakonska zabrana natjecanja

Zakonska zabrana natjecanja propisana je člankom 101. Zakona o radu (NN 93/14, 127/17, 98/19), u daljnjem tekstu; Zakon) sukladno kojem radnik ne smije bez odobrenja poslodavca, za svoj ili tuđi račun, sklapati poslove iz djelatnosti koju obavlja poslodavac. Ako radnik postupi protivno navedenoj zabrani, poslodavac može od radnika;

- tražiti naknadu pretrpljene štete

- tražiti da se sklopljeni posao smatra sklopljenim za njegov račun, odnosno da mu radnik preda zaradu ostvarenu iz takvoga posla ili da na njega prenese potraživanje zarade iz takvoga posla.

Pravo poslodavca prestaje u roku tri mjeseca od dana kada je poslodavac saznao za sklapanje posla, odnosno pet godina od dana sklapanja posla.

Ako je u vrijeme zasnivanja radnog odnosa poslodavac znao da se radnik bavi obavljanjem određenih poslova, a nije od njega zahtijevao da se prestane time baviti, smatra se da je radniku dao odobrenje za bavljenje takvim poslovima međutim poslodavac može to odobrenje opozvati, poštujući pri tome propisani ili ugovoreni rok za otkaz ugovora o radu.

Intencija zakonodavca u ovom slučaju bila je zaštita interesa poslodavca u tržišnoj utakmici u odnosu na konkurenciju na način da sačuva sve podatke o svojim poslovnim partnerima, tehnologiji i sl. kako ne bi oslabio svoju poziciju na tržistu.

Posebno se ističe da svako nelojalno ponašanje radnika iz kojega je vidljivo da je usmjereno na konkuriranje poslodavcu za vrijeme trajanja radnog odnosa može smatrati kao kršenjem zakonske zabrane natjecanja (tu nalazimo jednu od osnovnih razlika u odnosu na ugovornu zabranu s obzirom da je ovdje riječ o zabrani tijekom trajanja radnog odnosa).

2. Ugovorna zabrana natjecanja

Ugovorna zabrana natjecanja se može ugovoriti da se određeno vrijeme nakon prestanka ugovora o radu, radnik se ne smije zaposliti kod druge osobe koja je u tržišnom natjecanju s poslodavcem te da ne smije za svoj račun ili za račun treće osobe