danas je 28.11.2023

Input:

Vlasnik obrta i dopunski rad

20.11.2022, , Izvor: Verlag Dashöfer

2022.21.2.2 Vlasnik obrta i dopunski rad

Tomislava Furčić, dipl. iur.

Može li vlasnik obrta raditi dopunski rad kao radnik koji u punom radnom vremenu radi kod jednog poslodavca i može li, sukladno Zakonu o