danas je 7.10.2022

Input:

Uvođenje prava na očinski dopust i visina naknade

5.8.2022, , Izvor: Verlag Dashöfer

2022.15.1.2 Uvođenje prava na očinski dopust i visina naknade

Ivan Vidas, struč.spec.oec.

Povodom Međunarodnog dana obitelji koji se održao u svibnju 2022. godine, Središnji državni ured za demografiju i mlade organizirao je okrugli stol "Roditeljstvo iz muškog kuta", na kojem je najavljen novi Zakon o rodiljnim i roditeljskim potporama. Novim je Zakonom predviđeno uvođenje novog prava - očinskog dopusta za zaposlene i samozaposlene očeve u trajanju od deset radnih dana, a planirano je da naknadu tijekom dopusta u potpunosti podmiruje država te da ona odgovara očevoj punoj plaći, bez gornjeg limita. Očinski dopust očevima neće biti obaveza već dano pravo, ali će biti obveza poslodavcima da očevima omoguće korištenje navedenog prava.

Sustav rodiljnih i roditeljskih potpora, uređen trenutno važećim Zakonom o rodiljnim i roditeljskim potporama (Narodne novine, br. 85/08, 110/08, 34/11, 54/13, 152/14 i 59/17 i 37/20; u daljnjem tekstu: Zakon), propisuje pravo roditelja i njemu izjednačene osobe koja se brine o djetetu na vremenske i novčane potpore, uvjete i način njihova ostvarivanja i financiranja radi zaštite materinstva, njege novorođenog djeteta i njegova podizanja te usklađenja obiteljskog i poslovnog života. Bitno je naglasiti da prava propisana Zakonom mogu ostvariti samo osobe koje imaju važeći status osigurane osobe/osiguranika u obveznom zdravstvenom osiguranju kod Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (HZZO).

Zakon razlikuje rodiljni i roditeljski dopust. Rodiljni dopust zaposlena ili samozaposlena trudnica, odnosno majka koristi od 28., odnosno najranije 45. dana prije dana očekivanog poroda (u slučaju komplikacija u trudnoći) do 70. dana nakon rođenja djeteta. To je obvezni dio rodiljnog dopusta koji koristi majka djeteta, a samo u određenim okolnostima može ga koristiti otac