danas je 20.6.2024

Input:

Ugovor o ustupanju radnika - Članak 45. (ZOR)

1.1.2022, , Izvor: Verlag Dashöfer

3.6.2 Ugovor o ustupanju radnika – Članak 45. (ZOR)

Darko Graf dipl. iur.


(1) Ugovor o ustupanju radnika između agencije i korisnika mora biti u pisanom obliku.

(2) Sastojci ugovora iz stavka 1. ovoga članka, uz opće uvjete poslovanja agencije, su podaci o:

 1. broju ustupljenih radnika koji su potrebni korisniku
 2. razdoblju na koje se ustupaju radnici
 3. mjestu rada
 4. poslovima koje će ustupljeni radnici obavljati
 5. načinu i razdoblju u kojem korisnik mora ispostaviti agenciji obračun za isplatu plaće te propisima koji se kod korisnika primjenjuju na utvrđivanje plaće i
 6. osobi koja je ovlaštena za zastupanje korisnika prema ustupljenim radnicima.

(3) U slučaju ustupanja radnika korisniku u inozemstvu, ugovor iz stavka 1. ovoga članka, uz podatke iz stavka 2. ovoga članka, mora sadržavati i podatke o:

 1. zakonodavstvu koje se primjenjuje na radni odnos ustupljenog radnika
 2. pravima ustupljenog radnika koja se ostvaruju na temelju ovoga i drugih zakona Republike Hrvatske i koja je korisnik dužan osigurati ustupljenom radniku
 3. obvezi plaćanja troškova vraćanja u zemlju.

(4) Ugovor iz stavka 1. ovoga članka ne može se sklopiti za:

 1. zamjenu radnika kod korisnika kod kojega se provodi štrajk
 2. poslove koje su obavljali radnici za koje je korisnik proveo postupak kolektivnog viška radnika iz članka 127. ovoga Zakona u prethodnom razdoblju od šest mjeseci
 3. poslove koje su obavljali radnici kojima je korisnik, poslovno uvjetovanim otkazom otkazao ugovore o radu u prethodnom razdoblju od šest mjeseci
 4. obavljanje poslova koji su prema propisima o zaštiti na radu poslovi s posebnim uvjetima rada, a ustupljeni radnik ne ispunjava te posebne uvjete
 5. ustupanje radnika drugoj agenciji.

(5) Ugovorom iz stavka 1. ovoga članka, agencija i korisnik mogu ugovoriti da će za ustupljene radnike, za razdoblje u kojem su mu ustupljeni, korisnik voditi propisanu evidenciju o njihovu radnom vremenu te rok i način dostave te evidencije agenciji.


Ovim se člankom propisuje obvezan sadržaj ugovora (sporazuma) o ustupanju radnika koji sklapaju agencija za privremeno zapošljavanje i korisnik te obvezan pisani oblik takvog ugovora. Također, stavkom 4. zabranjuje se sklapanje sporazuma o ustupanju radnika korisniku radi zamjene radnika kod kojeg se provodi štrajk (jer bi u suprotnom poslodavac mogao jednostavnim manevrom izbjeći teže posljedice zakonitog štrajka), zabranjuje se sklapanje istog ugovora s korisnikom koji je u prethodnom razdoblju od 6 (šest) mjeseci proveo postupak kolektivnog viška radnika, zabranjuje se sklapanje istog ugovora s korisnikom koji je u prethodnom razdoblju od 6 (šest) mjeseci poslovno uvjetovanim otkazom otkazao ugovore o radu radnika koji su radili na poslovima za obavljanje kojih traži ustupanje radnika (jer bi to značilo da je otkazao zbog razloga koji nisu objektivno bili poslovno uvjetovani razlozi, s obzirom da su mu radnici na predmetnim radnim mjestima potrebni), zatim zabranjuje sklapanje ugovora o ustupanju radnika za poslove za koje se sklapa ugovor sa skraćenim radnim vremenom (poslovi na kojima se radnika ne može zaštititi od štetnih utjecaja tehnologije rada čak niti uz primjenu svih metoda i procesa zaštite na radu), a ustupljeni radnik ne ispunjava te posebne uvjete, te se zabranjuje sklapanje ugovora kojim bi se radnik ustupao drugoj agenciji. Također, a imajući na umu činjenicu kako je ustupljeni radnik agencije,