danas je 20.6.2024

Input:

Ugovor o prijenosu ugovora o radu

3.12.2018, , Izvor: Verlag Dashöfer

Pitanje:

Imate koji primjer Ugovora o prijenosu ugovora o radu?

Odgovor:

PREUZMITE

PRENOSITELJ d.o.o., Zagreb, Ilica 1, OIB 12345678911, koje zastupa g. Ivan Ivanović, direktor društva (dalje u tekstu: Prenositelj

i

PRIMATELJ d.o.o. Zagreb, Ilica 2, OIB 98765432111, koje zastupa g. Marku Markoviću, direktor društva (u daljnjem tekstu: Primatelj)

 

sklopili su u Zagrebu dana 1.1.2018. ovaj

 

 

UGOVOR

O PRIJENOSU UGOVORA O RADU RADNIKA

 

 

UVODNE ODREDBE

Članak 1.      

 

Ugovorne strane sklapaju ovaj Ugovor o prijenosu ugovora o radu radnika (dalje u tekstu: Ugovor), polazeći od činjenice:

(i) da su Prenositelj i Primatelj dana 31.12.2017. sklopili Ugovor o zakupu Poduzeća Prenositelja (kako je ono definirano navedenim ugovorom) dalje u tekstu: Ugovor o zakupu Poduzeća);

(ii) da je Ugovor o zakupu Poduzeća započeo proizvoditi pravne učinke;

(iii) da se ovaj Ugovor sklapa u postupku ispunjenja Ugovora o zakupu Poduzeća.

 

PREDMET UGOVORA

Članak 2.

 

(1) Sklapanjem ovog Ugovora Prenositelj prenosi na Primatelja, a Primatelj preuzima, na način propisan čl. 137. Zakona o radu (Narodne novine br. 93/14, 127/17), sve ugovore o radu, sa svim stečenim pravima radnika popis kojih ugovora se nalazi u Prilogu 1 ovog Ugovora i čini njegov sastavni dio.

(2) Ugovorne strane suglasno utvrđuju da je Primatelj upoznat u