Nedostupan dokument, obavezna prijava
Input:

Ugovor o djelu s obilježjima ugovora o radu i sankcije za poslodavca

9.10.2019, , Izvor: Verlag Dashöfer

2019.17.2.2 Ugovor o djelu s obilježjima ugovora o radu i sankcije za poslodavca

Nives Baškiera, mag.iur

Poslodavac sklapa s radnikom ugovor o djelu koji ima svoja obilježja ugovora o radu te ga produljuje već 3 mjeseca. U slučaju da se doista ustanovi da ugovor o djelu ima sva obilježja ugovora o radu te da se za taj posao trebao sklopiti ugovor o radu npr. na određeno vrijeme odgovara li prekršajno poslodavac, snosi li kakve druge sankcije ili se samo smatra da je ugovor sklopljen na određeno vrijeme?

Člankom 10. Zakona o radu ( NN93/14, 127/17) propisano je da se radni odnos zasniva ugovorom o radu. Ako poslodavac s radnikom sklopi ugovor za obavljanje posla koji, s obzirom na narav i vrstu rada te ovlasti poslodavca, ima obilježja posla za koji se zasniva radni odnos, smatra se da je s radnikom sklopio ugovor o radu, osim ako poslodavac ne dokaže suprotno.

Također, Zakon određuje da se ugovor o radu sklapa na neodređeno vrijeme, osim ako Zakonom nije drukčije određeno, međutim ako ugovorom o radu nije određeno vrijeme na koje je sklopljen, smatra se da je sklopljen na neodređeno vrijeme.

Osnovna razlika između ugovora o radu i ugovora o djelu je ta što ugovor u djelu spada u ugovore građanskog prava dok je ugovor o radu dio radnog prava te ga kao takvog karakterizira podređenost radnika u

 
 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: