Nedostupan dokument, obavezna prijava
Input:

Ugovor na određeno vrijeme i načini prestanka

31.10.2020, , Izvor: Verlag Dashöfer

2020.20.2.3 Ugovor na određeno vrijeme i načini prestanka

Ivan Vidas, struč.spec.oec.

Radnik je prijavljen na određeno te mu ugovor ističe 31.10. Datuma 21.10. je otvorio bolovanje te je očekivano trajanje bolovanja 30 dana. Na koji način se odjava provodi i kako je moguće odjaviti radnika, odnosno ne produžiti mu ugovor ukoliko je sa zadnjim danom ugovora radnik na bolovanju?

Člankom 12. Zakona o radu (NN 93/14, 127/17, 98/19, dalje u tekstu Zakon) određeno je kako se Ugovor o radu može iznimno sklopiti i na određeno vrijeme, za zasnivanje radnog odnosa čiji je prestanak unaprijed utvrđen rokom, izvršenjem određenog posla ili nastupanjem određenog događaja. Iz upita je razvidno da je u predmetnom slučaju ugovor sklopljen do određenog roka, odnosno da je zadnji dan 31.10. Nadalje, člankom 112. Zakona propisani su načini prestanka ugovora o radu, pa je tako određeno da ugovor o radu prestaje i istekom vremena na koje je Ugovor sklopljen na određeno vrijeme. Drugim riječima, Ugovor o radu na određeno vrijeme prestaje po sili zakona (ex lege) i to kada nastupe činjenice:

• unaprijed utvrđen rok,

• izvršenje određenog posla ili

• nastupanje određenog događaja.

Prethodno navedeno mora biti definirano u samome Ugovoru o radu na određeno vrijeme. Na prestanak Ugovora o radu istekom vremena ne utječe niti otvoreno bolovanje ni trudnoća ili korištenje nekog od prava iz Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama. Drugim riječima, kada istekne vrijeme na koje je Ugovor sklopljen, isti prestaje po sili zakona (ex lege), bez obzira na to koristi li se radnik nekim od navedenih prava i bez obzira kada se s njima počeo

 
 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: