danas je 20.6.2024

Input:

Tumačenje odredbe čl. 199. st. 2. Zakona o radu

22.9.2023, , Izvor: Verlag Dashöfer

2023.18.2.1 Tumačenje odredbe čl. 199. st. 2. Zakona o radu

Tomislav Milunović, mag. oec. et iur.

Potrebno nam je tumačenje odredbe članka 199. stavak 2. Zakona o radu (dalje u tekstu: ZOR) koji propisuje da “ Kolektivnim ugovorom može ugovoriti i