danas je 4.8.2021

Input:

Troškovi premija osiguranja

3.5.2021, , Izvor: Verlag Dashöfer

2021.08.2.3 Troškovi premija osiguranja

Sandra Hrvatin, dipl.oec.

Tvrtka bi htjela platiti životno osiguranje svim djelatnicima, gdje bi ugovaratelj police bila tvtka, a korisnik zaposlenik. Zanima nas jesu li plaćene premije takvog životnog osiguranja porezno priznate za tvrtku ili ne? Ima li možda tvrtka obvezu obračunati davanja za plaću u naravi za svaku plaćenu premiju ili tek ako dođe do osiguranog slučaja (u tom slučaju isplata ide od strane osiguravateljske kuće)?

Zakonski okvir koji regulira plaćanja premija životnog osiguranja i njegovo oporezivanje je: Čl.21. st.1. pod e) Zakona o porezu na dohodak (nn 115/16-138/20)

U kojem je navedeno da se radniku može neoporezivo platit premija životnog osiguranja do 6000kuna godišnje/500 mjesečno.