danas je 20.6.2024

Input:

Trajanje godišnjeg odmora - Članak 77. (ZOR)

1.1.2022, , Izvor: Verlag Dashöfer

3.9.5 Trajanje godišnjeg odmora – Članak 77. (ZOR)

Darko Graf dipl. iur.


(1) Radnik ima za svaku kalendarsku godinu pravo na godišnji odmor od najmanje četiri tjedna, a maloljetnik i radnik koji radi na poslovima na kojima, uz primjenu mjera zaštite zdravlja i sigurnosti na radu, nije moguće zaštititi radnika od štetnih utjecaja u trajanju od najmanje pet tjedana.

(2) Kolektivnim ugovorom, sporazumom sklopljenim između radničkog vijeća i poslodavca, pravilnikom o radu ili ugovorom o radu može se utvrditi trajanje godišnjeg odmora duže od najkraćega propisanog stavkom 1. ovoga članka.

(3) Radnik koji se prvi put zaposli ili koji ima prekid između dva radna odnosa duži od osam dana, stječe pravo na godišnji odmor određen na način iz stavaka 1. i 2. ovoga članka, nakon šest mjeseci neprekidnog radnog odnosa kod toga poslodavca.


Ovim je člankom propisano pravo radnika na plaćeni godišnji odmor u najkraćem trajanju od 4 (četiri) tjedna. Budući da Zakon o radu propisuje minimum prava svih radnika u