danas je 2.10.2023

Input:

Suglasnost radnika za ulazak u dom kod rada na izdvojenom mjestu rada

2.5.2023, , Izvor: Verlag Dashöfer

Zakon o radu kao opći izvor radnog prava predviđa mogućnost zasnivanja radnog odnosa, odnosno obavljanja rada izvan radnih prostorija poslodavca, a što se može odnositi i na rad na izdvojenom mjestu izvan države registracije poslodavca.

Konkretno, članak 17.a Zakona o radu uređuje oblik i bitne sastojke ugovora o radu za obavljanje poslova od kuće radnika ili u drugom prostora slične namjene koji je određen temeljem dogovora radnika i poslodavca, a koji nije prostor poslodavca.

Predmetno obuhvaća, osim obveznih sastojaka (redovitog) ugovora o radu popisanih u članku 15. Zakona o radu, ugovaranje sljedećih podataka o:

  • organizaciji rada koja omogućava dostupnost radnika i njegov neometani pristup poslovnom prostoru te informacijama i profesionalnoj komunikaciji s ostalim radnicima i poslodavcem, kao i trećima u poslovnom procesu,
  • načinu evidentiranja radnog vremena,
  • sredstvima rada za obavljanje poslova koje je poslodavac dužan nabaviti, instalirati i održavati, odnosno uporabi vlastitih sredstava rada radnika, ako ih