danas je 1.12.2022

Input:

Studentska primanja (nagrade, stipendije, dohodak)

14.8.2017, , Izvor: Verlag Dashöfer

Studentska primanja su spomenuta u Članku 9. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine, broj 115/16) i člankom 6. Pravilnika o porezu na dohodak (Narodne novine, broj 10/17) propisani su primici na koje se ne plaća porez na dohodak, a između ostalih, to su:

Studentska primanja za vrijeme praktičnog rada

  • nagrade učenicima za vrijeme praktičnog rada i naukovanja do 1.750,00 kn mjesečno,
  • nagrade učenicima i studentima osvojene na natjecanjima u okviru obrazovnog sustava i organiziranim školskim i sveučilišnim natjecanjima,

Studentska primanja na redovitom školovanju

  • primici učenika i studenata na redovitom školovanju za rad preko učeničkih i studentskih udruga, po posebnim propisima, do 15.000,00 kn godišnje,
  • stipendije učenicima i studentima za redovno školovanje u tuzemstvu i inozemstvu na srednjim, višim i visokim školama te fakultetima, ukupno do 1.750,00 kn mjesečno,
  • stipendije studenata na sveučilištima u tuzemstvu i inozemstvu koje se dodjeljuju studentima za izvrsna postignuća u znanju i u ocjenama na sveučilištima, a koji su za dodjelu stipendija izabrani na javnim natječajima kojima mogu