danas je 20.6.2024

Isplata plaće direktoruArhiva

16.4.2018, Mateja Maljković, ovlašteni revizor, Izvor: Verlag Dashöfer

Sklapanje aneksa ugovora o radu i knjiženje isplate naknadeArhiva

4.7.2022, Sandra Hrvatin, dipl. oec., ovlašteni interni revizor, Izvor: Verlag Dashöfer

Ogledni primjerak odluke o stimulaciji na osnovnoj plaći radnikaArhiva

1.9.2020, Kristian Plazonić, dipl. iur., Izvor: Verlag Dashöfer

Dostupno u vremenskoj verziji: 2021

JOPPD obrazac - isplata zaostale plaćeArhiva

6.10.2018, Vesna Vrašava bacc.oec., Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: Radni odnosi i obračun plaća PROFI PLUS

Naknada, bonus ili provizija za prodaju - primjer direktora poduzećaArhiva

1.7.2022, Sandra Hrvatin, dipl. oec., ovlašteni interni revizor, Izvor: Verlag Dashöfer

Dostupno u vremenskoj verziji: 2023 | 2022

Direktor u inozemnom povezanom društvuArhiva

25.11.2018, Vesna Varšava bacc. oec., Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: Radni odnosi i obračun plaća PROFI PLUS

Korištenje osobnog automobila u službene svrheArhiva

8.5.2023, Ivan Vidas, struč. spec. oec., Izvor: Verlag Dashöfer

Dostupno u vremenskoj verziji: 2024 | 2023

Primjer odluke o isplati nagrade za radne rezultateArhiva

5.9.2019, Tomislav Markota, dipl.iur, Izvor: Verlag Dashöfer

Ispunjavanje JOPPD obrasca za nezaposlenog člana upraveArhiva

17.8.2021, Ivan Vidas, struč.spec.oec., Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: Radni odnosi i obračun plaća PROFI PLUS

Pravilnik o organizaciji i plaćamaArhiva

1.1.2022, Kristian Plazonić, dipl.iur., Izvor: Verlag Dashöfer

Dostupno u vremenskoj verziji: 2023 | 2022 | 2021

Otpremnine članova uprave i menadžeraArhiva

8.9.2021, Ivan Vidas, struč.spec.oec., Izvor: Verlag Dashöfer

Dostupno u vremenskoj verziji: 2022 | 2021

Primanja izuzeta od ovrheArhiva

17.8.2020, Vesna Varšava, dipl.oec., Izvor: Verlag Dashöfer

Dostupno u vremenskoj verziji: 2021

Smanjivanje naknada plaće za vrijeme privremene nesposobnostiArhiva

14.6.2021, Nives Baškiera, mag.iur., Izvor: Verlag Dashöfer

Dostupno u vremenskoj verziji: 2022 | 2021

Obračun plaća u specifičnim situacijama u 2020. Online razgovor

2.6.2020, dipl. oec. Vesna Varšava, Izvor: Verlag Dashöfer

Primici od nesamostalnog radaJamstvo

1.6.2024, Mr. sc. Mislava Meter Pavić, dipl. oec. i ovl. rev., Ivan Vidas, struč. spec. oec., Izvor: Verlag Dashöfer

Dostupno u vremenskoj verziji: 2025 | 2024 | 2023 | 2022
Dokument dostupan za pretplatnike od: Radni odnosi i obračun plaća PROFI PLUS

Minimalna plaća u 2021. godiniArhiva

10.5.2021, Bernard Iljazović, univ.bacc.admin.public., Izvor: Verlag Dashöfer

Financijske, računovodstvene i porezne promjene u vezi koronavirusa (COVID-19) online razgovorJamstvo

27.3.2020, Maja Hleb dipl.oec, stalno sudski vještak za računovodstvo, poreze i financije, Izvor: Verlag Dashöfer

Pravo na parkiranjeArhiva

16.12.2017, Vedran Bradara dipl. oec., ovlašteni revizor, Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: Radni odnosi i obračun plaća PROFI PLUS

Ogledni primjerak zahtjeva za isplatom neisplaćenih plaća i dostave obračuna plaćaArhiva

11.12.2020, Kristian Plazonić, dipl.iur., Izvor: Verlag Dashöfer

Dostupno u vremenskoj verziji: 2021

Porezni tretman korištenja službenog vozila u privatne svrhe - 1. DioArhiva

23.10.2017, Iva Uljanić Škreblin i Ksenija Cipek, Izvor: Verlag Dashöfer

Potpora za očuvanje radnih mjesta za mikropoduzetnikeArhiva

23.7.2020, Bernard Iljazović, univ.bacc.admin.public., Izvor: Verlag Dashöfer

Dostupno u vremenskoj verziji: 2021

Zabrana natjecanja radnika s poslodavcemArhiva

3.7.2020, Nives Baškiera, mag.iur., Izvor: Verlag Dashöfer

Dostupno u vremenskoj verziji: 2021

Što se smatra plaćom i primjer obračunaArhiva

22.9.2021, Ivan Vidas, struč.spec.oec., Izvor: Verlag Dashöfer

Dostupno u vremenskoj verziji: 2022 | 2021

Ogledni primjerak ispunjenog obračuna neisplaćene otpremnineArhiva

3.9.2020, Kristian Plazonić, dipl. iur., Izvor: Verlag Dashöfer

Dostupno u vremenskoj verziji: 2021

Ugovor o ustupanju radnika-Članak 45. (ZOR)Jamstvo

1.1.2024, Darko Graf dipl. iur., Izvor: Verlag Dashöfer

Dostupno u vremenskoj verziji: 2025 | 2024 | 2023 | 2022

Korištenje godišnjeg odmora u dijelovima-Članak 83. (ZOR)Jamstvo

1.1.2024, Darko Graf dipl. iur., Izvor: Verlag Dashöfer

Dostupno u vremenskoj verziji: 2025 | 2024 | 2023 | 2022

Ogledni primjerak Ugovora o ustupanju radnikaJamstvo

20.10.2020, Kristian Plazonić, dipl.iur., Izvor: Verlag Dashöfer

Porezni tretman korištenja službenog vozila u privatne svrhe - 3. DioArhiva

24.10.2017, Iva Uljanić Škreblin i Ksenija Cipek, Izvor: Verlag Dashöfer

Unošenje rodnih listova djece u matičnu knjigu podataka o radnicimaArhiva

28.1.2020, Mateja Maljković, ovlašteni revizor, Izvor: Verlag Dashöfer

Dostupno u vremenskoj verziji: 2021

Isplata plaće i plaće u naraviJamstvo

1.6.2024, mr. sc. Mislava Meter Pavić, dipl. oec. i ovl. rev., Ivan Vidas, struč. spec. oec., mr. sc. Kornela Paunović, dipl. oec., Izvor: Verlag Dashöfer

Dostupno u vremenskoj verziji: 2025 | 2024 | 2023 | 2022
Dokument dostupan za pretplatnike od: Radni odnosi i obračun plaća PROFI PLUS

Rad umirovljenika od 1.1.2019., 2.dioArhiva

31.12.2019, Vesna Varšava, bacc.oec, Diana Tomičić, ovl.računovođa, Izvor: Verlag Dashöfer

Pojmovno određenje i struktura plaćeJamstvo

1.6.2024, mr. sc. Mislava Meter Pavić, dipl. oec. i ovl. rev., Ivan Vidas, struč. spec. oec., Izvor: Verlag Dashöfer

Dostupno u vremenskoj verziji: 2025 | 2024 | 2023 | 2022
Dokument dostupan za pretplatnike od: Radni odnosi i obračun plaća PROFI PLUS

Plaćanje doprinosa nerezidenata članova upraveArhiva

18.12.2020, Ivan Vidas, struč.spec.oec., Izvor: Verlag Dashöfer

Dostupno u vremenskoj verziji: 2021

Novele u Zakonu o osiguranju radničkih tražbina

10.3.2023, Tatjana Martinović, dipl. iur., predstojnica Ureda potpredsjednika Sabora, Izvor: Verlag Dashöfer

Izračun plaće u naravi kad službeno vozilo na operativni leasing za privatne svrhe koristi radnik ili vlasnik tvrtkeArhiva

1.2.2021, Ivan Vidas, struč.spec.oec, Izvor: Verlag Dashöfer

Dostupno u vremenskoj verziji: 2022 | 2021

Ogledni primjerak Ugovora o radu pripravnikaArhiva

6.8.2020, Kristian Plazonić, dipl.iur., Izvor: Verlag Dashöfer

Porezno priznati i nepriznati troškovi (darovi, reprezentacija, promidžba) u 2019. Online razgovor

13.11.2018, Vedran Bradara, dipl. oec., ovlašteni revizor, Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: Radni odnosi i obračun plaća PROFI PLUS

Nove osnovice za obračun doprinosa za 2023. godinu

2.1.2023, Ivan Vidas, struč. spec. oec., Izvor: Verlag Dashöfer

Rad umirovljenikaArhiva

17.10.2014, Bojan Huzanić LL.M ovl. por. savj.  , Izvor: Verlag Dashöfer

godišnji odmor - puni

5.1.2023, Ivan Vidas, struč. spec. oec., Izvor: Verlag Dashöfer

Minimalna plaća i mogućnosti za povećanje minimalne plaćeArhiva

22.8.2022, Ivan Vidas, struč. spec. oec., Izvor: Verlag Dashöfer

Potpora za očuvanje radnih mjesta - skraćivanje radnog vremenaJamstvo

30.6.2020, struč. spec. oec. Ivan Vidas, Izvor: Verlag Dashöfer

Potpore za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima Koronavirusom (COVID-19)Jamstvo

23.3.2020, struč. spec. oec. Ivan Vidas, Izvor: Verlag Dashöfer

Struktura plaćeJamstvo

1.6.2024, mr. sc. Mislava Meter Pavić, dipl. oec. i ovl. rev., Ivan Vidas, struč. spec. oec., mr. sc. Kornela Paunović, dipl. oec., Izvor: Verlag Dashöfer

Dostupno u vremenskoj verziji: 2025 | 2024 | 2023 | 2022
Akcija
Više o ovom dokumentu
Više o ovom dokumentu
Ovaj dokument nije klasificiran.