danas je 15.8.2022

Input:

Što sve mora sadržavati evidencija o radnicima i radnom vremenu

6.6.2022, , Izvor: Verlag Dashöfer

2022.11.1.1 Što sve mora sadržavati evidencija o radnicima i radnom vremenu

Ivan Vidas, struč.spec.oec.

Evidencije o radnicima i radnom vremenu predstavljaju jedne od najvažnijih kategorija u radnim odnosima. Poslodavac je dužan voditi evidenciju o radnicima koji su kod njega zaposleni.

Evidencija mora sadržavati podatke o:

- radnicima i

- radnom vremenu.

Poslodavac je dužan inspektoru rada na njegov zahtjev dostaviti te podatke. Ministar nadležan za rad pravilnikom propisuje sadržaj i način vođenja evidencije o radnicima i radnom vremenu. Propisana je obveza poslodavca da za svoje radnike i druge osobe čiji rad koristi, a koji s njime nisu u radnom odnosu, vodi evidenciju čiji je sadržaj i način vođenja propisan Pravilnikom o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima (NN 73/2017).

Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima razlikuje:

- evidenciju o radnicima (evidenciju o osobama koje su s poslodavcem u radnom odnosu) i

- evidenciju o osobama koje s poslodavcem nisu u radnom odnosu, ali poslodavac njihov rad koristi (npr. učenici i studenti).

Evidencija o radnicima poslodavca sadrži najmanje sljedeće podatke:

1. ime i prezime,

2. osobni identifikacijski broj,

3. spol,

4. dan, mjesec i godinu rođenja,

5. državljanstvo,

6. prebivalište, odnosno boravište,

7. dozvolu za boravak i rad ili potvrdu o prijavi rada, ako ih je strani radnik obvezan imati,

8. stručno obrazovanje te posebne ispite i tečajeve koji su uvjet za obavljanje posla (uključujući licence, certifikate i slično),

9. datum početka rada,

10. naznaku radi li se o ugovoru na puno ili nepuno radno vrijeme, postoji li sklopljen ugovor o radu s drugim poslodavcem u najdužem trajanju do osam sati tjedno, odnosno do sto osamdeset sati godišnje te broj radnih sati koje će radnik raditi temeljem takvog ugovora, kao i suglasnost poslodavca kod kojeg radnik radi u punom radnom vremenu ili poslodavaca kod kojih radnik u nepunom radnom vremenu radi četrdeset sati tjedno,

11. trajanje rada u inozemstvu, država i mjesto rada, u slučaju upućivanja radnika u inozemstvo,

12. trajanje privremenog ustupanja radnika u povezano društvo, sjedište i mjesto rada ustupljenog radnika te država poslovnog nastana povezanog društva, u slučaju ustupanja u inozemstvo,

13. naznaku radi li se o poslovima na kojima se staž osiguranja računa s povećanim trajanjem i kako,

14. mjesto rada, a ako ne postoji stalno ili glavno mjesto rada, napomenu da se rad obavlja na različitim