danas je 29.2.2024

Input:

Što nam donose izmjene i dopune Zakona o radu po pitanju ugovora na određeno vrijeme?

12.10.2022, , Izvor: Verlag Dashöfer

2022.19.1.4 Što nam donose izmjene i dopune Zakona o radu po pitanju ugovora na određeno vrijeme?

Ivan Vidas, struč. spec. oec.

Tijekom ovog ljeta u javnoj raspravi bio je novi prijedlog izmjena i dopuna Zakona o radu, koji predviđa mnoge promjene u odnosu na postojeći Zakon o radu. Njegove izmjene uvijek su popraćene žustrim raspravama u javnosti, pa je tako bilo i ovog puta. U prvoj polovici rujna očekuje se i objava izvješća o provedenom javnom savjetovanju, a nakon toga i saborska procedura za donošenje "novog Zakona o radu.“

Redefiniranje radnog zakonodavstva dio je Programa Vlade Republike Hrvatske 2020.-2024., iz Programskog područja 1.1. Očuvanje radnih mjesta i socijalna sigurnost; Poticanje rada, zapošljavanja i rast plaće, a u okviru kojega je naglašeno da je cilj, u dogovoru sa socijalnim partnerima, stvoriti kvalitetan okvir koji će maksimalno štititi radnike i poduzetnike, odnosno poticati poduzetničke aktivnosti, kao i zapošljavanje i rad uz zajamčene dostojanstvene uvjete rada.

Problem nedostatnosti važećih normi, odnosno nepostojanje odgovarajućih normi, unutar važećeg zakonskog okvira na području rada, ima za posljedicu nepoticajno okružje za razvoj inovativnih i suvremenih oblika rada te njihove prilagodljive organizacije u okolnostima novih komunikacijskih tehnologija. Istodobno, takva manjkavost pravnog okvira potiče neprijavljivanje rada, a što za posljedicu ima tzv. radno siromaštvo.

Poseban problem koji se predlaže riješiti izmjenama i dopunama važećeg Zakona o radu jest problem iznimno visokog udjela ugovora o radu na određeno vrijeme u ukupno sklopljenim ugovorima, a osobito udjela takvoga rada koji se obavlja na temelju ugovora sklopljenih za vrlo kratko trajanje, što je dodatno aktualizirano i širokim mogućnostima sklapanja uzastopnih ugovora o radu na određeno vrijeme.