danas je 20.6.2024

Input:

Stečaj poslodavca i isplata plaće radniku

23.8.2023, , Izvor: Verlag Dashöfer

2023.16.1.2 Stečaj poslodavca i isplata plaće radniku

Ivan Vidas, mag. oec.

.

Radnici poslodavca nad kojim je otvoren stečajni postupak, pod određenim uvjetima, mogu ostvariti dio neisplaćenih tražbina.

Provedbama odredaba Zakona o osiguranju radničkih tražbina (dalje u tekstu: Zakon) svaki radnik kojemu poslodavac nije u mogućnosti isplatiti plaću u propisanim rokovima, može zaštititi svoja potraživanja odnosno osigurati isplatu minimalne plaće iz sredstava državnog proračuna.

Država, odnosno Agencija za osiguranje radničkih tražbina (u nastavku teksta: Agencija) tako je "preuzela dug" poslodavca, radnicima su se dodatno zaštitila prava te se uvažila njihova vrijednost i istaknula primarnost namirenja obveza poslodavca prema zaposlenima.

Zakonom se osiguravaju prava radnika u slučaju stečaja poslodavca, na način da se provodi posebna zaštita dijela vjerovničkih potraživanja iz radnog odnosa radnika u slučaju otvaranja stečajnog postupka nad poslodavcem na društveno prihvatljivoj razini i osigurava isplata tog dijela potraživanja na teret državnog proračuna, dok preostali dio potraživanja radnik ostvaruje u stečajnom postupku, na teret stečajne mase.

Također, Zakonom se štiti egzistencija radnika na društveno prihvatljivoj razini isplatom minimalne plaće od strane