Nedostupan dokument, obavezna prijava
Input:

Specifičnosti usmenog sklapanja ugovora o radu (usmeni dogovor oko zasnivanja radnog odnosa)

7.10.2020, , Izvor: Verlag Dashöfer

2020.19.1 Članak

Andrea Skorin

2020.19.1.1 Specifičnosti usmenog sklapanja ugovora o radu (usmeni dogovor oko zasnivanja radnog odnosa)

Anja Juršetić, mag.iur.

Ugovor o radu prvenstveno se sklapa u pisanom obliku, iako, propust ugovornih stranaka da sklope ugovor o radu u pisanom obliku, već ga sklope u usmenom obliku, ne utječe na postojanje i valjanost toga ugovora, a sve kako se ugovor o radu ne smije poistovjećivati s radnim odnosom – naime, ukoliko ne postoji ugovor o radu, ne znači da nije zasnovan radni odnos.

Ukoliko je ugovor o radu sklopljen u usmenom obliku, poslodavac je dužan prije početka rada radniku izdati pisanu potvrdu o sklopljenom ugovoru o radu pa će se tako smatrati da je radni odnos zasnovan temeljem usmenog ugovora o radu (ponekad će se to morati dokazivati izjavama svjedoka).

Propust poslodavca da s radnikom prije početka rada sklopi ugovor o radu u pisanom obliku ili mu ne izda pisanu potvrdu o sklopljenom ugovoru o radu, rezultira presumpcijom prema kojoj se smatra da je poslodavac s radnikom u tom slučaju sklopio ugovor o radu na neodređeno vrijeme.

S druge strane, ako bi iz okolnosti konkretnog slučaja nedvojbeno proizlazilo da ugovor o radu nije sklopljen niti u nekom alternativnom obliku izvan propisane pisane forme (usmeno), smatralo bi se kako se ne radi o ugovoru o radu. Tako primjerice, kod istodobnog zaposlenja kod dva poslodavca, ne može se smatrati da postoji radni odnos temeljen na usmenom sporazumu kod prvog poslodavca (sukladno Odluci Vrhovnog suda

 
 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: