danas je 15.8.2022

Input:

Specifičnosti i posebne mogućnosti obavljanja obrta

23.5.2022, , Izvor: Verlag Dashöfer

2022.10.1.1 Specifičnosti i posebne mogućnosti obavljanja obrta

Ivan Vidas, struč.spec.oec.

Zakonom o obrtu (NN 143/13, 127/19, 41/20) uređuje se sadržaj, način i uvjeti za obavljanje obrta, vrste obrta, prava i obveze obrtnika, obrazovanje i osposobljavanje za obavljanje vezanih obrta, institut domaće radinosti i sporednog zanimanja, pravna osoba koja obavlja obrt, organiziranost obrta, nadzor nad primjenom Zakona i druga pitanja važna za obavljanje obrta.

Prema Zakonu o obrtu, obrt je samostalno i trajno obavljanje dopuštenih gospodarskih djelatnosti na tržištu koje se mogu obavljati kao proizvodnja, promet ili usluge. Obrt obavljaju fizičke osobe, a samo iznimno i pravne osobe koje provode naukovanje za vezane obrte. U obrtu je dopuštena svaka gospodarska djelatnost koja nije zakonom zabranjena.

Prednosti obrta se ogledaju u sljedećem:

- jednostavno i jeftino osnivanje, zatvaranje i mijenjanje podataka,

- mogućnost podizanja novaca sa žiro računa bez pravdanja,

- jednostavno knjigovodstvo,

- manji iznos doprinosa i poreza,

- PDV se plaća samo onda kada je zaista i naplaćen od kupaca,

- mogućnost otvaranja obrta s odgodom početka poslovanja,

- mogućnost stavljanja obrta u mirovanje.

Nedostaci obrta:

- obrtnik odgovara cjelokupnom imovinom,

- nemogućnost obavljanja nekih djelatnosti za