Nedostupan dokument, obavezna prijava
Input:

Smatra li se smještaj radnicima plaćom u naravi

29.9.2019, , Izvor: Verlag Dashöfer

2019.16.2 Pitanje

Ivana Lukić

2019.16.2.1 Smatra li se smještaj radnicima plaćom u naravi

Kristian Plazonić, dipl.iur

Sukladno godišnjoj kvoti za 2019. godinu, poslodavac zapošljava nekoliko stranaca. Poslodavac je istim radnicima dužan osigurati smještaj. Je li smještaj radnicima plaća u naravi?

Primitkom u naravi smatraju se svi primici koje poslodavac u novcu ili u naravi isplaćuje ili daje radniku po osnovi radnog odnosa, prema propisima koji uređuju radni odnos. To se odnosi i na primitke koje poslodavac isplaćuje ili daje radniku vezano uz radni odnos i odnos poslodavca i radnika bez obzira na oblik i način isplate ili temelja za isplatu, osim ako je Zakonom o porezu na dohodak (”Narodne novine“ br. 115/16. i 106/18., u nastavku: ZPD) drukčije uređeno.

Prema članku 21. Pravilnika o porezu na dohodak (”Narodne novine“ br.10/17.,128/17.,106/18. i 1/19.) primicima po osnovi nesamostalnog rada u skladu s člankom 21. stavkom 3. ZPD-a smatraju se i primici radnika i osoba koje ostvaruju primitke iz članka 21. ZPD-a u stvarima i uslugama koje imaju novčanu vrijednost (dobra, usluge, prava i ostala primanja u naravi). U isto posebice

 
 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: