danas je 29.9.2023

Input:

Službeno tumačenje novog Zakona o zabrani rada nedjeljom - problematika blagdana

10.7.2023, , Izvor: Verlag Dashöfer

Pitanje:

Zbog povećanog broja upita klijenata molili bismo Vas službeno tumačenje novog Zakona o trgovini vezano na rad blagdanima. Naše je tumačenje da je od 01.07.2023. rad blagdanima u potpunosti zabranjen svim trgovinama osim iznimaka iz čl. 57. st. 5. Zakona - molili bismo Vas potvrdu navedenog.

Odgovor:

Uvodno, napominje se da je u članku 57. stavku 3. sada važećeg Zakona o trgovini  („Narodne novine“ broj 33/23), kojim se mijenja članak 57. Zakona o trgovini („Narodne novine 87/08, 96/08, 116/08, 76/09, 114/11, 68/13, 30/14, 32/19, 98/19, 32/20, 33/23) kao načelo propisano da su prodajni objekti zatvoreni u dane blagdana.

Međutim, ovo pravilo ne može biti apsolutno kada za to postoje valjani razlozi te posebnosti, a koji su povezani sa zadovoljavanjem osnovnih životnih potreba, odnosno potreba društvene zajednice koje se ne mogu zadovoljiti bez kontinuiranog i nesmetanog obavljanja javnih usluga, pri čemu je isto usklađeno i s općim propisom o