danas je 7.10.2022

Input:

Sklapanje ugovora o radu s "odgodnim učinkom"

10.8.2022, , Izvor: Verlag Dashöfer

2022.15.1.4 Sklapanje ugovora o radu s "odgodnim učinkom"

Ivan Vidas, struč. spec. oec.

Sklapanje ugovora o radu posebno je osjetljivo kako za radnika, tako i za poslodavca s obzirom na njegovu važnost u radnim odnosima. Zbog toga Zakonu o radu (Narodne novine, br. 93/2014, 127/2017, 98/2019; dalje u tekstu: ZOR), kao temeljni propis koji uređuje radne odnose, sadrži niz odredbi o zasnivanju radnog odnosa, sklapanju ugovora o radu, obliku i obveznom sadržaju ugovora o radu te druge posebnosti vezane za prava i obveze iz radnog odnosa.

Radni odnos zasniva se ugovorom o radu, a predstavlja pravni odnos između radnika i poslodavca, koji pritom slobodno i samostalno odlučuju hoće li zasnovati radni odnos. U tom smislu važna je dobrovoljnost, kao jedan od bitnih elemenata radnog odnosa, koji se prvenstveno očituje u volji radnika i poslodavca za zasnivanjem radnog odnosa.

S obzirom da se radni odnos zasniva na ugovoru o radu, radni odnos ima karakteristike ugovornog odnosa. S obzirom na tu činjenicu, ZOR svojom odredbom, odnosno člankom 8. upućuje na supsidijarnu primjenu Zakona o obveznim odnosima (Narodne novine, br. 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18, 126/21; dalje u tekstu: ZOO). Navedeno znači da se sva pitanja koja se postavljaju u pogledu sklapanja ugovora o radu trebaju rješavati putem odredbi ZOO-a, pod uvjetom da neko pitanje eventualno nije