danas je 7.10.2022

Input:

Sklapanje aneksa ugovora o radu i knjiženje isplate naknade

4.7.2022, , Izvor: Verlag Dashöfer

2022.12.2.4 Sklapanje aneksa ugovora o radu i knjiženje isplate naknade

Sandra Hrvatin, dipl. oec., ovlašteni interni revizor

Direktor nema ugovoren dio o bonusima u osnovnom ugovoru u radu, može li se sklopiti aneks ugovora o radu gdje se taj dio definira? Koja je povoljnija opcija za