Nedostupan dokument, obavezna prijava
Input:

Sistematizacija radnih mjesta za vrijeme porodiljnog dopusta

25.11.2019, , Izvor: Verlag Dashöfer

2019.20.2.2 Sistematizacija radnih mjesta za vrijeme porodiljnog dopusta

Darko Graf, dipl.iur

Kolegica, koja je inače voditelj odjela je otišla na porodiljni dopust. Za to radno mjesto se traži VSS prema sistematizaciji tvrtke. Ispod nje po hijerarhiji je njezina pomoćnica voditelja, koja ima višu stručnu spremu, iako godinama zajednički rade isti posao i jedna i druga, neovisno što joj je ova nadređena. S obzirom na to da voditeljice neće biti na poslu oko godine dana , možemo li privremeno rasporediti na to radno mjesto voditelja njezinu pomoćnicu koja ima VŠS sve do povratka s porodiljnog, neovisno o tome što je sistematizacijom propisano isključivo VSS za voditelja. Također da napomenemo i da njezina pomoćnica ima duplo više staža od same voditeljice, ukoliko to ima nekog utjecaja.

Sistematizacija radnih mjesta uobičajeno je regulirana pravilnikom poslodavca, koji ga može nazivati pravilnikom o sistematizaciji, o radnim mjestima ili jednostavno pravilnikom o radu, budući da u smislu Zakona o radu (Narodne novine br. 93/14, 127/17) i postoji samo pravilnik o radu pa se svi pravilnici koje poslodavac donosi i naziva različitim nazivima imaju smatrati pravilnikom o radu u smislu zakona. Donošenje pravilnika o radu reguliraju odredbe čl. 26. i 27. navedenog zakona, kojima je propisano da poslodavac koji zapošljava najmanje dvadeset radnika mora donijeti i objaviti pravilnik o radu kojim se uređuju plaće, organizacija rada, postupak i mjere za zaštitu dostojanstva radnika te mjere zaštite od diskriminacije i druga pitanja važna za radnike zaposlene kod toga poslodavca, ako ta pitanja nisu uređena kolektivnim ugovorom. Ako je kod poslodavca ustrojeno radničko vijeće, tada se o donošenju pravilnika o radu poslodavac mora savjetovati s radničkim vijećem. Iz navedenih odredbi proizlazi da je pravilnik o radu jednostrani akt poslodavca na sadržaj kojega ne mogu izravno utjecati radnici odnosno radničko vijeće, koje samo daje svoje mišljenje o predloženom tekstu. U slučaju da je riječ o poslodavcu iz privatnog sektora, dakle, o poslodavcu koji ne podliježe javnim natječajima prilikom

 
 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: