Nedostupan dokument, obavezna prijava
Input:

Sezonski radnici, plaće umirovljenika, obračun putnih naloga i terenskih dnevnica Online razgovor

11.4.2019, , Izvor: Verlag Dashöfer

Pitanje 1:     Poštovani, zaposlili smo umirovljenika na 4 sata s iznosom mirovine od 3200,00 kn (po rješenju). Može li umirovljenik podnijeti zahtjev na poreznu upravu radi korištenja dijela poreznog odbitka (3800,00-3200,00 = 600,00 kn) prilikom obračuna plaće?

Odgovor 1:    Može, u Poreznoj upravi treba zatražiti raspodjelu osobnog odbitka o čemu će i poslodavac i HZMO biti obaviješteni.

Pitanje 2:      Poštovana, prijavili bismo umirovljenika (4 sata) na radno mjesto vozača za dostavu robe. Dostava se povremeno vrši i u inozemstvo (otprilike dva dana). Kako ćemo mu voditi evidenciju sati, a kako mu obračunati troškove puta?

Odgovor 2:   Nema nikakve razlike u evidenciji sati naspram ostalih radnika. Njegovo radno vrijeme je 4 sata dnevno, no možete ugovoriti neravnomjernu raspodjelu radnog vremena sukladno Zakonu o radu, pa tako taj dan može raditi 8 sati, a neki drugi 1 sat, a mjesečno da ima ispunjen fond sati.

Pitanje 3:      Što znači "na teret poslodavca, osiguran jedan obrok (ručak ili večera)? Može li radnik na poslovnom putu izabrati restoran gdje će jesti, priložiti račun koji će biti u cjelosti priznati trošak, a dnevnica možda svojom visinom ne bi mogla ni pokriti taj trošak ?

Odgovor 3:    Ako poslodavac plaća jedan obrok tada se dnevnica umanjuje sukladno već navedenom. Radnik radi po uputama poslodavca i ne može on birati gdje će jesti, odnosno može ako si plaća obrok iz dnevnice, uobičajeno je ako poslodavac plaća jedan obrok da je to u sklopu hotelskog smještaja.

Pitanje 4:      Kod obračuna plaće za umirovljenika zaposlen na 4 sata, povećava li se osnovna plaća za svaku navršenu godinu staža za 0,5% na temelju Kolektivnog ugovora ugostiteljstva?

Odgovor 4:    Kod obračuna plaće umirovljenika ako primjenjujete Kolektivni ugovor, morate se držati istoga.


Pitanje 5:     Naši radnici obavljaju rad na montaži 8 ili više sati, ja im za taj rad na terenu popunjavam putni nalog u kojem navodim da se radi o radu van firme - montaži na terenu. Pitanje je je li propisan neki drugi obrazac za potrebe rada na terenu ili je dovoljno u pravilniku o radu navesti da se puna dnevnica za rad na terenu može isplatiti za rad od 8 i više sati? Za dnevnicu to je za više od 12 sati.

Odgovor 5:    Nije propisan obrazac vođenja evidencije terenskih dnevnica, možete ga kreirati sukladno vašim potrebama. Dnevnica za rad na terenu je naknada koju poslodavac isplaćuje radniku koji je poslan na rad izvan svojeg mjesta prebivališta ili boravišta radi obavljanja poslova koji su udaljeni od sjedišta poslodavca ili poslovne jedinice (podružnice) te mjesta prebivališta ili boravišta radnika najmanje 30-ak kilometara, jer poslodavac obavlja takvu djelatnost koja je po prirodi vezana za rad na terenu.

Dnevnica za rad na terenu pokriva troškove prehrane, pića, prijevoza i drugih troškova radnika, osim troškova smještaja koje podmiruje poslodavac temeljem vjerodostojne  isprave (račun hotela, apartmana, ugovora o najmu stana i slično). Za terensku dnevnicu nije propisano vrijeme boravka te se dnevnica može isplatiti i ako je radnik radio manje od 8 sati na terenu.

Pitanje 6:     Ako zaposlenik na službenom putu u hotelu gdje noći koristi ručak i večeru i dobije ukupni obračun "na sobu", jesu li svi troškovi priznati kao troškovi na službenom putu, te u kolikom mu se  iznosu isplaćuje dnevnica ? 

Odgovor 6:    Da, priznati su troškovi puta, a dnevnica se umanjuje prema zakonskim propisima - ako je na službenom putovanju, na teret poslodavca, osiguran jedan obrok (ručak ili večera) neoporezivi iznos dnevnice koji se isplaćuje u novcu umanjuje se za 30% odnosno za 60% ako su osigurana dva obroka (ručak i večera). Doručak koji je uračunat u cijenu noćenja smatra se troškom noćenja i ne smatra se osiguranom prehranom.

Pitanje 7:      Direktor jednostavnog trgovačkog društva korisnik je prijevremene starosne mirovine.
Mora li biti prijavljen kao zaposlenik svog društva i na koliko sati dnevno ili ne mora uopće biti prijavljen kao zaposlenik u svom društvu?

Odgovor 7:    Direktor u mirovini mora biti prijavljen kako mu se ne bi obustavila mirovina. Može biti prijavljen i na npr. 1 sat dnevno, ali ne više od 4 sata dnevno.

Pitanje 8:     Imam dva prijavljena umirovljenika na 4 sata rada na bruto 4250,00 kn obračunavam li plaću normalno kao i svim radnicima ili ima nešto posebno?

Odgovor 8:   Obračun plaće umirovljenika isti je kao i kod ostalih radnika, jedino što ne koristite osobni odbitak, osim ako je umirovljenik zatražio od Porezne uprave raspodjelu osobnog odbitka te posjedujete PK karticu s postotkom osobnog odbitka koji smijete koristiti.

 

Pitanje 9:      Nije baš u temi, ali, ako može odgovor na pitanje: Može li se radniku koji ima zaštićeni račun, uskrsnica isplatiti u gotovini? Je li dovoljno pozvati se na čl.9 Zakona o porezu na dohodak i čl.7 i čl.92 Pravilnika o porezu na dohodak. Što ako je za provođenje ovrhe zaduženo poduzeće?

Odgovor 9:   Prigodna nagrada može se isplatiti u gotovini sukladno zakonskim propisima, no ako poslodavac provodi ovrhu mora poštovati ovršni zakon.

Pitanje 10:   

 
 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: