danas je 20.6.2024

Input:

Sezonski rad stranaca

18.7.2017, , Izvor: Verlag Dashöfer

Na sjednici Sabora održanoj dana 30. lipnja 2017. godine donesen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o strancima koji je objavljen u NN 69/2017 (u daljnjem tekstu: Zakon).

Jedna od izmjena i dopuna Zakona se odnosi na definiranje pojma sezonskog radnika u skladu s Direktivom 2014/36/EU, te definiranje uvjeta za izdavanje dozvole za boravak i rad za sezonski rad, kao i razloge prestanka važenja i poništenja odobrenja za sezonski rad 

Sezonski radnik se definira kao stranac nastanjen u državi čiji je državljanin ili u kojoj ima odobren stalni boravak i koji je s poslodavcem sa sjedištem u Republici Hrvatskoj sklopio ugovor o obavljanju određenog posla u određenom vremenskom razdoblju koje nije duže od 6 mjeseci.

 

Sezonski radnik može raditi temeljem:

- dozvole za boravak i rad za sezonski rad do 90 dana ili

- dozvole za boravak i rad za sezonski rad do 6 mjeseci. 

Sezonskom radniku kojemu je za ulazak u Republiku Hrvatsku potrebna viza može se izdati viza za kratkotrajni boravak sukladno odredbama Zakona. 

 

Dozvola za boravak i rad za sezonski rad može se odobriti sezonskom radniku ako:

1. ima valjanu stranu putnu ispravu za vrijeme važenja dozvole za boravak i rad,

2. ima valjani ugovor o radu odnosno pisanu potvrdu o sklopljenom ugovoru o radu ili obvezujuću ponudu poslodavca za posao u kojoj je naveden obvezni sadržaj ugovora o radu, 

3. ima zdravstveno osiguranje (ovaj uvjet ne mora ispunjavati za odobrenje dozvole za boravak i rad za sezonski rad sezonski radnik kojem je najmanje jednom tijekom prethodnih pet godina izdana dozvola za boravak i rad za sezonski rad i koji nije postupao suprotno odredbama Zakona koji se odnose na sezonske radnike),

4. ima osiguran primjeren smještaj (pod osiguranim primjerenim smještajem za odobrenje dozvole za boravak i rad za sezonski rad smatra se smještaj koji sezonskom radniku osigurava primjeren životni standard tijekom cjelokupnog boravka. O svakoj promjeni smještaja sezonski radnik i poslodavac obavještavaju policijsku upravu, odnosno policijsku postaju u roku od osam dana od dana promjene),

5. ne predstavlja opasnost za javni poredak, nacionalnu sigurnost i javno zdravlje,

6. nema