danas je 24.7.2024

Input:

Reguliranje radnih odnosa u novim okolnostima rada od kuće

1.1.2023, , Izvor: Verlag Dashöfer

9.1.3 Reguliranje radnih odnosa u novim okolnostima rada od kuće

Tomislava Furčić, dipl. iur., Ivan Vidas, struč. spec. oec.

Jedan od bitnih sastojaka ugovora o radu je mjesto rada, a u radnom odnosu, poslodavac i radnik dužni su se pridržavati odredbi ugovora te poštivati odredbe ZOR-a i drugih propisa iz radnog odnosa. Poslodavac se u izvanrednim okolnostima u svrhu održavanja radnog odnosa te zaštite zdravlja i sigurnosti radnika, može koristiti svojim temeljnim zakonskim pravom da pobliže odredi mjesto i način obavljanja rada dok traju navedene okolnosti, odnosno, poslodavac može, postupajući u skladu s odredbom članka 7. stavka 2. ZOR-a, pobliže odrediti mjesto i način obavljanja rada u prostoru koji nije prostor poslodavca, već neko drugo mjesto, ali isključivo samo dok traju izvanredne okolnosti.

U ovim okolnostima, ukoliko se poslodavac i radnik odluče radni odnos odrediti na način da se rad obavlja kod kuće, isti se može regulirati internim aktom poslodavca odnosno pisanom odlukom o radu od kuće koji se odnosi na sve ili samo neke zaposlenike, i ne bi se morale raditi izmjene ugovora o radu kao npr. u redovitim (normalnim) okolnostima gdje je to obavezno. Budući da rad od kuće i takva vrsta rada predstavlja svojevrsnu iznimku od pravila, ukoliko na snazi nisu izvanredne