danas je 10.5.2021

Input:

Reguliranje radnih odnosa u novim okolnostima rada od kuće

24.4.2020, , Izvor: Verlag Dashöfer

9.1.3 Reguliranje radnih odnosa u novim okolnostima rada od kuće

Tomislava Furčić, dipl.iur

Pozivom na odredbu članka 7. stavak 2. Zakona o radu (NN 93/14, 127/17, 98/19) poslodavac može odlukom pobliže odrediti mjesto i način obavljanja rada u prostoru koji nije prostor poslodavca, već neko drugo mjesto, ali isključivo samo dok traju navedene okolnosti (izvanredna situacija, odluka ministra zdravstva o proglašenju epidemije COVID-19 sukladno Zakonu o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti, te preporuke stožera civilne zaštite).

Pri tome postoji obveza poslodavca kojom se takvom radniku osiguravaju uvjeti za rad, vođenje brige o organizaciji posla i sigurnosti radnika, opremi potrebnoj za obavljanje rada te radnom vremenu i odmorima koje je dužan osigurati u skladu