danas je 24.7.2024

Input:

Razmjerni dio godišnjeg odmora - Članak 78. (ZOR)

1.1.2022, , Izvor: Verlag Dashöfer

3.9.6 Razmjerni dio godišnjeg odmora – Članak 78. (ZOR)

Darko Graf dipl. iur.


(1) Radnik koji nije ispunio uvjet za stjecanje prava na godišnji odmor na način propisan člankom 77. stavkom 3. ovoga Zakona, ima pravo na razmjeran dio godišnjeg odmora, koji se utvrđuje u trajanju od jedne dvanaestine godišnjeg odmora iz članka 77. stavaka 1. i 2. ovoga Zakona, za svaki mjesec trajanja radnog odnosa.

(2) Iznimno od članka 77. ovoga Zakona, radnik kojem prestaje radni odnos, za tu kalendarsku godinu ostvaruje pravo na razmjeran dio godišnjeg odmora.

(3) Poslodavac koji je radniku iz stavka 2. ovoga članka, prije prestanka radnog odnosa omogućio korištenje godišnjeg odmora u trajanju dužem od onog koji bi mu pripadao, nema pravo od radnika tražiti vraćanje naknade plaće isplaćene za korištenje godišnjeg odmora.


Odredbama citiranog članka Zakona, na znatno se jednostavniji način uređuje institut razmjernog dijela godišnjeg odmora u odnosu na dosadašnje, poprilično komplicirano zakonodavno rješenje sadržano u starom Zakonu o radu (Narodne novine br. 149/09, 61/11, 82/12, 73/13), s tim da se praktički, taj institut uređuje na isti način kako je to bilo i do sada, osim što se pravo radnika na srazmjerni dio godišnjeg odmora propisuje i za svaki slučaj prestanka ugovora o radu, bez obzira je li do njega došlo