danas je 20.6.2024

Input:

Raspored korištenja GO-a

10.6.2024, , Izvor: Verlag Dashöfer

2024.11.2.1 Raspored korištenja GO-a

Ivan Vidas, mag. oec.

.

Na koji način ispravno riješiti situaciju donošenja rasporeda za korištenje godišnjeg odmora radnicima do 30. lipnja 2024.g. Naime, 2.5. 2024. zaposlili smo novog radnika koji pravo na godišnji odmor stječe 2.11.2024 (rok 6 mjeseci), a kao poslodavac moramo donijeti raspored za korištenje godišnjeg odmora radnika do 30.6.2024. Može li se u rasporedu za korištenje godišnjeg odmora utvrditi da radnik ima pravo na određeni broj dana godišnje odmora koji ga pripada (sukladno Kolektivnom ugovoru) a da će isto koristiti po proteku od 6 mjeseci ili se u tom slučaju tom radniku raspored daje tek u 11. mjesecu 24. godine po proteku 6 mjeseci neprekidnog rada?

Što se tiče obveze poslodavca za utvrđivanje rasporeda godišnjeg odmora, ono proizlazi iz odredbe članka 85. Zakona o radu (dalje: ZOR), prema kojoj je poslodavac dužan donijeti raspored korištenja godišnjeg odmora, u skladu s kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu, ugovorom o radu i ZOR-om, najkasnije do 30. lipnja