danas je 20.6.2024

Input:

Radno vrijeme radnika sukladno novim izmjenama Zakona o radu

1.2.2023, , Izvor: Verlag Dashöfer

S početkom 2023. godine na snagu je stupilo nekoliko značajnih zakonskih propisa koji imaju veliki utjecaj na cjelokupnu društvenu zajednicu. Jedan od tih zakonskih propisa je i Zakon o radu, koji kao temeljni propis uređuje radne odnose u Republici Hrvatskoj.

Zakon o radu je od svojeg prvotnog donošenja 2014. godine do sada izmijenjen dva puta i to 2017. godine i 2020. godine. Potreba za novim izmjenama Zakona o radu proizlazila je radi nekoliko razloga, a od kojih možemo istaknuti: prilagođavanja suvremenim okolnostima i novim standardima obvezujućih pravnih akata Europske unije, usklađivanja nacionalnog radnog zakonodavstva s pravnom stečevinom Europske unije, stvaranja kvalitetnijeg zakonodavnog okvira koji bi omogućio pokretanje gospodarstva i poduzetničkih aktivnosti, odnosno osigurao potrebnu kvalitetu radnih mjesta i primjerene plaće radnika, te potrebnu ravnotežu poslovnog i privatnog života radnika.

Shodno tome, zakonodavac je izradio i donio Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu, a koji je nakon šire stručne javne rasprave i prolaska kroz zakonodavnu proceduru usvojen u Hrvatskom saboru, te stupio na snagu 1. siječnja 2023. godine.

U sklopu novih zakonskih izmjena izvršene su i promjene u segmentu radnog vremena radnika, a o čemu će biti više riječi u nastavku teksta.

Raspored radnog vremena

Raspored radnog vremena je raspored trajanja rada radnika kojim se utvrđuju dani i sati kada obavljanje posla u tim danima počinje i završava.

Naime,