danas je 15.8.2022

Input:

Radno vrijeme i stanke mobilnih radnika

20.6.2022, , Izvor: Verlag Dashöfer

2022.12.1.1 Radno vrijeme i stanke mobilnih radnika

Ivan Vidas, struč.spec.oec.

Mobilni radnik je svaki radnik koji čini dio prijevoznog osoblja i zaposlen je u tvrtki koja obavlja cestovni prijevoz putnika ili tereta kao javni prijevoz ili prijevoz za vlastite potrebe, uključujući vježbenike i naučnike, a glede odredaba koje se odnose na odmore mobilnih radnika.

Problematika evidencije radnog vremena općenito je uređena Zakonom o radu (NN 93/14, 127/17, 98/19) dok je spomenuta evidencija mobilnih radnika i vozača u cestovnom prijevozu uređena posebnim zakonom (lex specialis) - Zakonom o radnom vremenu, obveznim odmorima mobilnih radnika i uređajima za bilježenje u cestovnom prijevozu (NN 75/13, 36/15, 46/17, dalje u tekstu: Zakon).

Kao što smo rekli, mobilnim radnikom, u skladu s navedenim Zakonom, smatra se svaki radnik koji čini dio prijevoznog osoblja zaposlen u tvrtki koja obavlja cestovni prijevoz putnika ili tereta kao javni prijevoz ili prijevoz za vlastite potrebe, uključujući vježbenike i naučnike glede odredaba koje se odnose na odmore mobilnih radnika.

Već prije više od 45 godina, prijevoznici i njihovi zaposlenici uvidjeli su potrebu da se reguliraju dozvoljeno vrijeme vožnje i obvezni dnevni i tjedni odmori kao i obvezne stanke vozača, a sve u cilju poboljšanja sigurnosti cestovnog prometa i sprječavanja narušavanja tržišnog natjecanja.

Nakon usuglašavanja, dana 1. srpnja 1970. godine u Ženevi je potpisan međunarodni sporazum, pod nazivom AETR sporazum, koji su ubrzo prihvatile gotovo sve države. Republika Hrvatska je 1993. godine notifikacijom o sukcesiji usvojila AETR sporazum (NN – MU br. 12/93.). AETR sporazum je tijekom godina doživio određene promjene tako da je nakon toga postajao sve kvalitetniji.

O kvaliteti AETR sporazuma dovoljno govori činjenica da su Europski parlament i Vijeće kroz svoje direktive i uredbe obuhvatili sve propise iz AETR sporazuma. Na osnovi direktiva i uredbi donesenih u okviru Europske unije, sve članice Europske unije donijele su svoj nacionalni zakon kojim se propisuju dozvoljena vremena vožnje, obvezni odmori, kao i vrste uređaja kojima se bilježe aktivnosti mobilnih radnika i vozača u cestovnom prijevozu.

Ako zapošljavate