danas je 22.9.2023

Input:

Radnicima oduzeto prebivalište

23.1.2017, , Izvor: Verlag Dashöfer

Pitanje:

Učestalim "akcijama" djelatnika MUP-a veliki dio mojih sadašnjih i budućih radnika izgubilo je pravo na prebivalište/boravište u RH. Jednostavno im je MUP izbrisao prebivališe, oduzeo osobne iskaznice na način da ih je stavio na interpol.... samo zato što nisu odradili privremenu odjavu prebivališta zbog privremenog rada u EU.

MUP si nije dao truda da provjeri na HZMO podatke o zaposlenju... nije kontaktirao poslodavce....

Radnici su, potom, izvadili nove HR dokumenta (osobnu, putovnicu) sa adresama prebivališta u BiH, Švedskoj, Njemačkoj.... Zaposleni su u HR poduzeću, privremeno izaslani u EU... Neki su rezidenti RH...E, sada dolazimo do niz problema koji su izazvani ukidanjem prebivališta ....

- gdje i na koji način mogu izvaditi PK , kojem gradu obračunati i platiti prirez ?

- kako riješiti pravo na izbora liječnika opće prakse ?

- kako ostvariti prava na brzi kad završi radni odnos ?

- pravo na dječiji doplatak, povrat poreza ............?

Odgovor:

Budući da nisam pravne struke o ovom se pitanju ne mogu očitovati, već gospodina upućujem da pitanje brisanja prebivališta koje je MUP proveo sukladno ovlaštenjima iz članka 12. Zakona o prebivalištu (Narodne novine broj 144/12, 158/13), sa detalnjim informacijama, postavi odvjetniku, a ovdje samo navodim odredbe propisa vezanih uz oporezivanje i s tog se naslova samo načelno očitujem.

Člankom 68. stavak 1. Općeg poreznog zakona (Narodne novine, broj 115/16 u primjeni od 01.01.2017. godine), propisano je:

 da je porezni obveznik dužan prijaviti sve činjenice bitne