danas je 20.6.2024

Input:

Radni staž i staž osiguranja

11.8.2023, , Izvor: Verlag Dashöfer

2023.15.2.1 Radni staž i staž osiguranja

Ivan Vidas, mag. oec.

Dobili smo Rješenje HZMO-a kojim je našem radniku utvrđeno svojstvo invalidne osobe kojim se od 13.10.2010. godine za 12 mjeseci staž računa kao 15 mjeseci. Radnik traži da mu se s te osnove poveća radni staž kao dodatak na plaću za radni staž 0,5 % za svaku godinu radnog staža i isplati pravo na jubilarnu nagradu (sve po 15 mjeseci od dana kada je stekao status invalidne osobe). Kolektivnim ugovorom i pravilnikom o radu utvrđeno je pravo koje se definira kao radni staž, dok se Rješenjem HZMO-a spominje staž osiguranja. Zanima nas vodimo li radniku 12 mjeseci radnog staža ili trebamo voditi 15 mjeseci za isplatu dodatka na plaću I jubilarnu nagradu? Je li taj staž povećanim trajanjem (15 mjeseci) bitan samo kao dodatno pravo za izračun mirovine i prava na raniji odlazak u mirovinu ili se tretira kao pravo za isplatu dodatka na plaću I jubilarnu nagradu kao radni staž?

Mirovinski staž je skupni naziv za razdoblja provedena u obveznom mirovinskom osiguranju I produženom osiguranju (staž osiguranja) i za razdoblja provedena izvan osiguranja koja se pod određenim uvjetima priznaju u mirovinski staž.

Mirovinski staž je staž na temelju kojega se ostvaruju prava iz mirovinskog osiguranja, a obuhvaća:

-