danas je 20.6.2024

Input:

Rad u smjenama - Članak 71. (ZOR)

1.1.2022, , Izvor: Verlag Dashöfer

3.8.12 Rad u smjenama – Članak 71. (ZOR)

Darko Graf dipl. iur.


(1) Rad u smjenama je organizacija rada kod koje dolazi do izmjene radnika na istim poslovima i istom mjestu rada u skladu s rasporedom radnog vremena, koji može biti prekinut ili neprekinut.

(2) Smjenski radnik je radnik koji, kod poslodavca kod kojeg je rad organiziran u smjenama, tijekom jednog tjedna ili jednog mjeseca na temelju rasporeda radnog vremena, posao obavlja u različitim smjenama.

(3) Ako je rad organiziran u smjenama koje uključuju i noćni rad, mora se osigurati izmjena smjena tako da radnik u noćnoj smjeni radi uzastopce najduže jedan tjedan.


Ovim je člankom dana definicija smjenskog rada odnosno rada u smjenama. Prema toj definiciji, smjenski rad