danas je 24.7.2024

Input:

Rad stranaca bez dozvole za boravak i rad ili potvrde o prijavi rada

11.4.2023, , Izvor: Verlag Dashöfer

Zakonom o strancima (NN 133/20, 114/22, 151/22, dalje u tekstu: Zakon) propisani su uvjeti ulaska, kretanja i boravka, rad stranaca koji su državljani trećih zemalja u Republici Hrvatskoj.

Državljani trećih zemalja su stranci koji nisu državljani država članica Europskog gospodarskog prostora (Europske unije, Kneževine Lihtenštajn, Kraljevine Norveške, Republike Island) ili Švicarske Konfederacije, a imaju državljanstvo treće zemlje ili je osoba bez državljanstva.

Državljanin treće zemlje u Republici Hrvatskoj može boraviti na:

  • kratkotrajnom boravku (do 90 dana u bilo kojem razdoblju od 180 dana),
  • privremenom boravku (do godine dana),
  • dugotrajnom boravištu (neograničeno),
  • stalnom boravku (neograničeno).

Nadalje, državljanin treće zemlje u Republici Hrvatskoj može raditi na temelju izdane dozvole za boravak i rad ili potvrde o prijavi rada, osim ako Zakonom nije drukčije propisano.

Državljanin treće zemlje može raditi u Republici Hrvatskoj samo na onim poslovima za koje mu je izdana dozvola za boravak i rad