Nedostupan dokument, obavezna prijava
Input:

Rad od kuće - radno vrijeme, uspostavljanje i kontrola produktivnosti

23.12.2020, , Izvor: Verlag Dashöfer

2020.24.1.2 Rad od kuće – radno vrijeme, uspostavljanje i kontrola produktivnosti

Ivan Vidas, struč. spec. oec.

Rad kod kuće jedan je od više konceptualnih oblika rada na izdvojenom mjestu rada koji se u hrvatskom zakonodavstvu definira Zakonom o zaštiti na radu (Nar. nov., br. 71/14., 118/14., 154/14., 94/18., 96/18., dalje: ZZR), dok se posebnosti u primjeni uređuju Zakonom o radu (Nar. nov., br. 93/14., 127/17., dalje: ZR), i to osobito u odnosu na dodatne podatke koje ugovor o radu radnika koji radi na izdvojenom mjestu rada mora sadržavati, plaću radnika na izdvojenom mjestu rada i sigurne uvjete rada te određena ograničenja koja se primjenjuju na takav oblik rada.

Rad kod kuće kao jedan od organizacijskih vidova rada iznimno je važno promatrati s motrišta zaštite na radu i obveza poslodavca da, primjenom općih načela prevencije, takvom radniku koji posao obavlja kod kuće omogući sigurno obavljanje posla. S druge strane, spomenut ćemo i neke nedostatke takva rada – u prvom redu, depersonalizira se radno okruženje, gubi se element socijalne interakcije radnika u razmjeni znanja, savjeta i ideja te često zdrav natjecateljski entuzijazam. Jednako tako, neka istraživanja pokazuju da radnici koji rade kod kuće sporije napreduju i osjećaju stres i strah zbog gubitka socijalnog kontakta.

Najzanimljivije je pitanje uređenja radnog vremena radnika koji obavlja posao kod kuće. Naime, radno je vrijeme potrebno unaprijed definirati ugovorom i radnik se takva radnog vremena obvezan pridržavati. Pritom je moguće dogovoriti fleksibilno radno vrijeme (radnik sam određuje svoje radno vrijeme unutar ugovorena punog ili nepunog radnog vremena – hoće li raditi ujutro / navečer odnosno hoće li raditi jednokratno, osmosatno radno vrijeme kroz tjedan od ponedjeljka do petka ili četiri dana tjedno po 10 sati na dan itd.). Riječ je o primjeni čl. 88. st. 3. ZR-a koji dopušta ugovaranje klauzule o samostalnom određivanju radnog vremena, a koje se u praksi naziva fleksibilnim.

S druge strane, a vezano uz radno vrijeme radnika kod kuće, moguće je ugovoriti i pravo radnika da samostalno određuje svoje radno vrijeme (u tom slučaju radnik nema pravo na povećanu plaću za možebitni prekovremeni rad niti se na radnika primjenjuju zakonska ograničenja o trajanju tjednoga radnog vremena, noćnom radu, dnevnom i tjednom odmoru). Ipak, ta opcija postoji samo u odnosu na određene kategorije radnika (primjerice kod radnika koji imaju status rukovodećeg osoblja, npr. direktori), a i općenito za radnike za koje radno vrijeme nije moguće mjeriti ili unaprijed odrediti.

Radnici će radom kod kuće često uspostaviti bolju ravnotežu između poslovnog i privatnog života ugovaranjem fleksibilnoga radnog vremena, produktivnije i uspješnije će obavljati posao zbog bolje koncentracije i usredotočenosti na rad, uštedjet će na kupnji odjeće i obuće za posao (osobito u sektorima koji nalažu formalno odijevanje) te vremenu i troškovima potrebnim za putovanje do posla i natrag.

Kako postići produktivniji rad kod kuće?

Najvažnije stvari za efikasan rad od kuće su okolina koja nas okružuje i radna atmosfera. Ključ kreiranja motivirajuće radne amtosfere u životnom prostoru je radni stol koji bi trebao služiti isključivo za rad i pritom biti minimalistički uređen te okružen sa što manje nepotrebnih distrakcija kao što su kauč, krevet, aparat za kavu, polica s knjigama i slično. Način na koji se oblačimo utječe na to kako

 
 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: