danas je 20.6.2024

Input:

Rad na pola radnog vremena, godišnji odmor

6.12.2018, , Izvor: Verlag Dashöfer

Pitanje:

Kolegica je koristila pola porodiljnog dopusta, a drugu polovicu će koristiti na pola radnog vremena u ukupnom trajanju od 12 mjeseci. Znači, idućih 12 mjeseci će 4 sata dnevno raditi, a 4 sata biti na porodiljnom.

Postavlja se pitanje godišnjeg odmora. Kolegica je prema Zakonu o radu za 2016.g. ostvarila pravo na 24 dana godišnjeg odmora. S obzirom da radi 4 sata dnevno – da li joj je poslodavac dužan omogućiti korištenje godišnjeg odmora u trajanju 48 dana po 4 sati? Ili ima pravo koristiti