Nedostupan dokument, obavezna prijava
Input:

Rad maloljetnika

31.10.2020, , Izvor: Verlag Dashöfer

2020.20.1.3 Rad maloljetnika

Bernard Iljazović, univ.bacc.admin.public.

Poslodavci se najčešće odlučuju radi nedostatka potrebne radne snage na tržištu rada na zapošljavanje maloljetnika za obavljanje određenih poslova. No, pri tome se trebaju pridržavati pravila koja vrijede za zapošljavanje maloljetnika, odnosno sklapanje ugovora o radu s maloljetnikom, kao i ostalih pravila koja reguliraju taj radni odnos.

Ugovor između poslodavca i maloljetnika može se sklopiti na neodređeno ili određeno vrijeme te puno ili nepuno rado vrijeme. Za vrijeme trajanja radnog odnosa pripadaju mu sva prava koja vrijede i za punoljetne radnike (plaća, mirovinsko i zdravstveno osiguranje, naknadu plaće za period u kojem opravdano izostaje s radnog mjesta).

Maloljetnik s petnaest godina i stariji od petnaest godina, osim onoga koji pohađa obvezno osnovno obrazovanje može se zaposliti uz ovlaštenje zakonskog zastupnika, odnosno roditelja ili skrbnika. Roditelj odobrenje daje samostalno, dok skrbnik ovlaštenje može dati samo na temelju prethodnog odobrenja tijela nadležnog za poslove socijalne skrbi.

Nakon što zakonski zastupnik ovlasti maloljetnika za sklapanje određenog ugovora o radu, maloljetnik je poslovno sposoban za poduzimanje svih pravnih radnji u vezi ispunjenja prava i obveza iz tog ugovora, uključujući i samostalno sklapanje i raskidanje ugovora o radu.

Poslodavac neće smjeti zaposliti maloljetnika prije prethodnog utvrđivanja njegove zdravstvene sposobnosti na odgovarajućim poslovima. Zdravstveni pregled obavlja se na temelju uputnice za utvrđivanje zdravstvene sposobnosti koju izdaje poslodavac (Obrazac MA-1.), a koja sadrži podatke o poslu na kojemu će maloljetnik raditi ili radi, trajanju posla te opasnostima i štetnostima kojima tijekom posla maloljetnik može biti izložen. Nakon obavljenog zdravstvenog pregleda, ustanova za medicinu rada u kojoj je pregled obavljen izdat će uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti maloljetnika za obavljanje određenih poslova (Obrazac MA-2).

Ako maloljetnik, njegov roditelj, odnosno skrbnik, radničko vijeće ili sindikat posumnjaju da poslovi koje obavlja maloljetnik ugrožavaju njegovu sigurnost, zdravlje, ćudoređe ili razvoj, tada mogu zahtijevati od poslodavca da ovlašteni liječnik pregleda maloljetnika te da u nalazu i mišljenju ocijeni ugrožavaju li poslovi koje obavlja maloljetnika. Troškove liječničkog pregleda te nalaza i mišljenja snosi poslodavac. Ako iz nalaza i mišljenja proizlazi da poslovi koje obavlja ugrožavaju maloljetnika, tada je poslodavac dužan maloljetniku ponuditi sklapanje ugovora o radu za obavljanje drugih odgovarajućih poslova, a ako takvih poslova nema, može mu otkazati na način i pod uvjetima propisanim odredbama Zakona o radu.

Maloljetnik stariji od petnaest godina može raditi osam sati na dan, odnosno 40 sati tjedno. U svaka 24 sata mora mu se osigurati odmor između dva radna dana od najmanje četrnaest sati

 
 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: