danas je 17.4.2024

Input:

Rad digitalnih radnih platformi od 1. siječnja 2024. godine

24.1.2024, , Izvor: Verlag Dashöfer

 

U drugom dijelu članka, bit će više riječi o pravima i obvezama poslodavaca, ugovoru o radu putem digitalne radne platforme.

Prava i obveze poslodavaca

Poslodavac koji u organizaciji rada koristi digitalnu tehnologiju i infrastrukturu u okviru automatiziranog sustava upravljanja utemeljenog na algoritmima, obvezan je u skladu s odredbama Zakona o radu, radi ostvarivanja prava propisanih tim Zakonom ili drugim propisom:

  • upoznati radnika s organizacijom rada digitalne radne platforme i načinom donošenja odluka u automatiziranom sustavu upravljanja,
  • osigurati dostupnost i transparentnost podataka o radu koji se obavlja korištenjem digitalnih radnih platformi,
  • imenovati ovlaštenu osobu koja će nadzirati sigurnost i radno opterećenje rada radnika koji rad obavljaju korištenjem digitalnih radnih platformi,
  • imenovati ovlaštenu osobu koja povodom zahtjeva radnika provodi postupak preispitivanja odluka donesenih u automatiziranom sustavu upravljanja i koja o njima odlučuje,
  • osigurati mogućnost uspostave profesionalne komunikacije s ostalim radnicima i sudionicima poslovnog procesa te poslodavcem i ovlaštenim osobama poslodavca.

Poslodavac je dužan na zahtjev radnika učiniti dostupnima podatke vezane uz navedene obveze. Uz to, dužan je na zahtjev sindikalnog povjerenika, odnosno sindikalnog predstavnika te inspekcije u području rada, tijekom provođenja nadzora omogućiti dostupnost navedenih podataka.

Prije početka rada koji se obavlja korištenjem digitalne radne platforme, poslodavac je dužan omogućiti radniku da se upozna s načinom na koji će dodjeljivati poslove, odnosno radne zadatke, nadzirati radnika te ocjenjivati njegov rad.

Također, omogućiti radniku da se upozna sa svim pravima iz radnog odnosa, a osobito informacijama vezanim:

  1. za pristup poslovima i radnim zadacima,
  2. za radno vrijeme i uvjete rada,
  3. za sigurnost i zdravlje na radu,
  4. za mogućnost napredovanja i osposobljavanja,
  5. za donošenje odluka vezanih za obračun i isplatu